E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 1 februari 1934

Parijs, 1 Febr. 's avonds.

Beste Jan,

Er zit dan wel niets anders op dan om eind Februari te komen. Wil je ons dan tijdig schrijven wanneer Aty en jij terug zijn en wanneer de Van Schendels in Brussel zitten, maar dan zóó dat ze ‘disponibel’ zijn?

Over den bundel van J.v.N. nader. Als ik het geld heb, geef ik het je meteen in Brussel.

Noch jij noch T.V. schreef mij iets over de gehouden besprekingen. Wonderlijk geval! Kan ik nu van die verzekering af, of niet? Ik heb T.V. geschreven dat al wat hij doet welgedaan is, mits ik totaal van die rotzooi afkom. Heeft hij dit verlangen althans begrepen? Heb jij het hem althans uitgelegd?

En heb je gehoord wie de zoo mysterieus gehouden nieuwe kasteelheer van Gistoux is?

Meer nieuws heb ik voor heden ook niet.

Hartelijke groeten onder ons vieren en voor Truida, steeds je

E.

P.S. Het is weer erg koud hier - vandaag trouwens gewoon beestenweer - en appartementen zijn niet te krijgen, tenminste voor onze beurs. Wel zijn er allerlei verhuurbureau's die de toestand uitbuiten door diverse oplichterijen, in allerlei formaat, van 25 frs. ‘inschrijfgeld’ tot 150 frs. per man.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie