E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Le Roselier-en-Plérin, 3 november 1933

Le Roselier, 3 November 1933.

Beste 's Gravesande,

We zitten hier nu ruim 2 weken, en je hebt gezien: de voorraad van uit Parijs opgezamelde tooneelnotities, etc. is nòg niet uitgeput. Mijn vrouw gaat ± 10 November naar Parijs om nieuwe voorraad op te doen. Maar we maken ons een beetje ongerust of je alles wel gekregen hebt, omdat we niets zien verschijnen. Is dit eenvoudig een te laat door de omtrekkende bewegingen, dan is het natuurlijk niets. Zou je niet zoo aardig willen zijn om mij een nr. te sturen van elk Vaderland waarin iets van ons staat, direct hierheen? Het adres is: Hostellerie du Manoir, Le Roselier en Plérin (Côtes-du-Nord), Frankrijk. Als er iets is waar men speciaal op gesteld is, waarschuw ons dan ook hier. Zoodra mijn vrouw in Parijs is, zal ze de twee salons (d'Automne en des Indépendants)2955 afwerken; die copy heb je dus tusschen 12 en 15 November. - Er moeten nu nog zijn bij jullie - althans wat van hier verzonden werd is:

1. Over ‘Bonasse’ (geplaatst).2956 } d.i. dus 4 artikels vanaf vandaag 3 Nov.
2. Over ‘Milmort’2957} d.i. dus 4 artikels vanaf vandaag 3 Nov.
3. Over de boekétalages, herfst in Parijs2958} d.i. dus 4 artikels vanaf vandaag 3 Nov.
4. Over Alexeïeff (interview)2959} d.i. dus 4 artikels vanaf vandaag 3 Nov.
5. Over ‘Prière pour les vivants’2960} d.i. dus 4 artikels vanaf vandaag 3 Nov.
(deze gaat vandaag weg)} d.i. dus 4 artikels vanaf vandaag 3 Nov.

Vóór mijn vrouw van hier weggaat, zal zij dan, zooals jij ons raadde, één brief sturen over een Bretonsch onderwerp. Dat ontbreekt natuurlijk allerminst.

Vertel me nu vooral nog hoe het staat met de kunstrubriek-vaca-ture. Ter Braak schrijft er niets meer over, omdat hij er toch geen kijk meer op heeft, zegt hij; volgens hem hadden Ritter en ook Top Naeff gesolliciteerd - met deze soort menschen wordt het wel heel serieus! Wij blijven natuurlijk toch heel benieuwd, en daar wij niemand zien of spreken, mag je ons gerust alles zeggen wat je ervan weet. Geheimhouding absoluut gegarandeerd.

Ik werk aan mijn boek, maar het wordt zóó dik, dat ik er soms benauwd van ben. Misschien maak ik er 2 verschillende deelen van. (Dit is geen bericht om in de krant te zetten!)

Hoe maak je het verder? Schrijf eens iets over jezelf, over Den Haag en verder Holland. Wij zitten hier heerlijk en goedkoop, maar op gebied van nieuws - ook vaderlandsch - wel erg verloren op dit ‘puntje van de Roselier’.

Hartelijke groeten, en veel dank voor alles wat je voor ons doet en al deed, ook namens mijn vrouw,

een hand van je EduP.

2955‘De opening van het tentoonstellingsseizoen. De salons.’ In Het vaderland van 1 december 1933 (av.); ‘De salon d'Automne. Meubelkunst en grafiek.’ In Het vaderland van 5 december 1933.
2956‘Het theaterseizoen geopend. Nieuwe stukken van weinig belang.’ In Het vaderland van 23 oktober 1933 (av.).
2957‘Het Théâtre de l'Oeuvre. Milmort.’ In Het vaderland van 1 november 1933 (av.).
2958‘Het voorseizoen achter de winkelruit.’ In Het vaderland van 2 november 1933 (av.).
2959‘Een interview met Alexejef’ verscheen in Het vaderland van 8 november 1933 (av.).
2960Dit stuk van Jacques Deval werd besproken in Het vaderland van 14 november 1933 (av.).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie