E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Bellevue, 27 september 1933

Bellevue, 27-IX-'33.

Waarde Heer 's Gravesande,

Dank voor uw brief aan Eddy over de kwestie St. Brieuc; wij zullen ons dus houden aan uw raad, ook een adres te Parijs opgeven, en mocht er in Bretagne zelf iets geschikst te beschrijven zijn, dan kan ik dat ook nog een keer doen.

Nu wilde ik u nog iets vragen. Het theaterseizoen begint nu weer, en ik zou u met plezier wat meer brieven over premières sturen, wanneer u daar tenminste op gesteld zou zijn. Maar ik krijg, zooals u weet, mijn onkosten niet vergoed, en de perskaart van het Vaderland heeft hier niets geen invloed. (Het duurt een paar jaar vóór men in het bezit van de geldige kaart voor buitenlandsche journalisten kan komen, of men zou het moeten probeeren door lid van de Association te worden, maar dat kost dan lidmaatschap + een entrée van 300 frs.). Ik kan natuurlijk niet op een brief waarmee ik fl.10 verdien, minstens 25 of 30 frs. eraf nemen om naar de schouwburg te gaan (voor die prijs zit ik dan 2e of 3e rang, wat me overigens niet schelen kan) - althans niet vaker dan enkele zeer dringende malen. Zoudt u hierover - gesteld dat u meer over tooneel zou willen hooren - niet nog eens met den heer Schilt kunnen spreken? Over vergoeding van de onkosten dus. Maar ik laat het geheel aan u over: beschouwt u het niet als een verzoek mijnerzijds, want uzelf moet tenslotte beslissen of u aan het weinige theater dat ik tot nu toe deed, genoeg hebt of niet.

Ik hoop dat mijn brief over de zaak Nozières niet weggeraakt is. Ik maakte hem expres, omdat ik gemerkt heb dat de copie bij den heer Schilt langer blijft liggen dan bij u, al een beetje algemeen van aard, want actueel is hij nu natuurlijk allang niet meer. Maar mocht u er met den Heer Schilt over spreken, dan kunt u gerust zeggen dat het nog altijd het onderwerp is dat de menschen op de krant doet afstormen hier, en waarover ook alle weekbladen iets zeggen.

Wij volgen natuurlijk ook met spanning het verloop van ter Braak's sollicitatie. Ik kan me voorstellen dat de beslissing u ook zeer bezighoudt, en vooral het langdurige heen en weer slingeren moet onaangenaam zijn.

Met nog eens dank voor uw raad, en vriendelijke groeten van ons beiden

E. duP.-deR.

Beste 's Gr. - Ik schreef Stols je een ex. te zenden van Tegenonderzoek. Kan je er ergens iets over schrijven,2909 graag; het is pas verschenen en niemand heeft er nog iets over gezegd. Het wordt dan als recensie-ex. beschouwd; maar anders is het ook goed. - Mijn vrouw laat zich èrg gematigd uit over de Nozières-rage; letterlijk iedereen spreekt er van 's morgens tot 's avonds over, en het zou voor een Parijsch correspondent een schande geweest zijn, als hij over déze historie juist niet geschreven had. Zeg dat maar aan Schilt.

Hart. groeten van steeds gaarne je

EdP.

2909In Het vaderland van 29 oktober 1933 (av.) besprak 's-Gravesande onder het ps. H. van Buitensorgh Tegenonderzoek en Mikrochaos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie