E. du Perron
aan
J. Greshoff

Le Roselier-en-Plérin, 1 november 1933

Le Roselier en Plérin,

Woensdag 1 November.

Beste Jan,

Ik vind het een veilig gevoel dat je terecht bent! Is Aty nu ook uit Parijs terug? Tegelijk met jouw brief kwam een briefkaart van de Van Schendels, die 3 dagen in Parijs blijven en ons wilden zien. Tot onze erge spijt kan dat nu niet; de reis is veel te duur! Wij kunnen hier net rondkommen als we goed schipperen. Het geld voor d'Artagnan zal mij erg goed te pas komen daarom; heb je gezegd het vooral als postwissel te sturen? anders duurt het nog even een week voor het uit Parijs hierheen is overgemaakt.

Ik werk een beetje, maar het gaat niet zoo èrg goed. De reactie van Henny is al een voorsmaak op de reactie van het Hollandsche publiek; ze zullen nu wel allemaal om het hardst brullen van dat er geen ‘atmosfeer’ in is, dat Indië er zoo kaal afkomt, dat Augusta de Wit toch heele àndere koek is, enz. enz.

Ik zou graag die souvenirs aan ‘modern Vlaanderen’ voor je maken, en iets anders: een groot overzichtelijk artikel over wàt er nu den laatsten tijd bereikt is in den Hollandschen roman. Hierin wou ik dan spreken over Dumay en Angèle, dat is beter dan apart. Voel je dààrvoor? Ik wil dan alles de revue laten passeeren: Slau, Henny, Menno, Theun de Vries, Helman, Den Doolaard, Van Wessem, Maurits Dekker enz. Misschien beginnen met Vic's Afscheid van de Wereld. De Vlamingen, Walschap, Roelants, Zielens, Brulez, neem ik er dan ook maar bij,* en de 2 boeken van vrouwen die in aanmerking komen, nl. De Kleine Parade van Henr. van Eyk en Uitstel van Executie. En passant wil ik ook wel iets zeggen van Joh. Fabricius en Antoon Coolen. Wat vind je van het idee? Ik moet er wel een hoop voor lezen, en de groote moeilijkheid zal zijn om de boeken daarvoor te krijgen, maar dan lijkt het idee mij niet slecht. Kan jij mij helpen aan de boeken ( als ik die koopen moet, verdien ik er natuurlijk niets meer aan!) Het moet dan wel een stuk worden van een blz. of 16 à 20. Spreek hier ook met Coenen over, wil je? - Het wachten voor ons allen is natuurlijk op Waarom niet? van Albert Helman! Voor ik dàt gelezen heb, voel ik mij niet gerust.

Bep klaagt dat ze haar proeven (v.d. Engelsche kroniek) niet krijgt, ofschoon ze haar copy toch tijdig heeft ingeleverd, en zelfs voortijdig. Zou je hiernaar ook willen informeeren en op regelmatigheid willen aandringen, want dit is nu weer een flinke streep door onze rekening wat de ‘inkomsten’ betreft. Het is een pest als je zoo rekenen moet, maar que veux-tu? Dit is nu onze situaasje.

Tenslotte, graag tijdig bericht (met het oog op de plaatsing in Forum) over wat Coenen besloten heeft voor mijn stuk over de Liaisons. Als hij er niet voor voelt, kan je dan zorgen dat het liefst vóór 5 Dec. a.s. bij Menno terug is? Dat is dus voor Gr.Ned. 4 punten:

1. Wat gebeurt met stuk over Liaisons? (Haast bij.)
2. Voelt Coenen voor souvenirs aan Vlaanderen?
3. Voelt Coenen voor stuk over de ‘nieuwere’ roman?
4. Hoe zit het met Bep's proeven?

Nu op een ander velletje over wat anders.

Ga je spoedig naar Holland of hoe denk je 't vooreerst in te richten met al je bezigheden? - Menno stuurde mij den dag nadat ik je zijn brief doorzond een nieuwe brief met weer geheel nieuwe plannen.2953 Vic schijnt Zijlstra geproken te hebben en hevig aan te dringen op een ‘concentratie van krachten’, etc. - en het erop aan te sturen dat Forum tòch verdwijnt en dat Zijlstra mèt De Spiegel de Vrije Bladen uitgeeft. Menno schijnt voor dit plan wel te voelen; hij komt dan toch in die ‘redactie van vijf’ omdat van de dictators-allures van Engelman dan niets meer overblijft. Enfin... Ik vind het een nogal kinderachtig gedoe. Ik hoop dat Menno met jou in Gr.Ned. komt en dat jullie dààrvan een behoorlijk blad maken, inplaats van dit gescharrel met halve ‘vrienden’, die er allemaal op uit zijn om hem in hun redactie op te nemen en zoodoende het allerbest te ontkrachten. Ik heb hem dit geschreven, maar weet niet wat hij doen zal. -

Ingesloten frs. belg. 50. Betaal daarvan The Broad Highway, porto incluis, en houd de rest voor een volgende occasie. Dit lapje bankpapier had ik nog over van mijn laatste bezoek.

In Jezusnaam dan maar Kutter; dan moet het laatste nr. van Forum maar volgevuilbekt worden! Ik wasch mijn handen in onschuld; als de schilders van het reine Luxemburg zóó gaan heeten, ben je toch ook nergens meer veilig. Ik heb zoo'n idee dat deze Kutter, gezegd Koeter, een verdwaalde naneef is van Hondekoeter, is dit - het canine gedeelte, liefde voor pluimvee etc. er dus af gerekend - ook in zijn werk te bespeuren? Maar aan den anderen kant, verbeeld je dat de voorvader zijn naam al op z'n Luxemburgsch was gaan spellen, wat een rare ideeën zou dàt gegeven hebben!

Van T.V. kreeg ik eindelijk bericht. De verkoop van Gistoux is niet doorgegaan, en de Royale Belge begint mij nu boetes op te leggen en dreigt zeer. Ik denk dat T.V. dit laatste wel in orde brengen zal, maar of hij ook de boete ontloopen kan?... Anderzijds: T.V. is in Holland geweest en heeft op de Bank geïnformeerd. Er is, als de boel nu verkocht kan worden, een actief van fl. 12.000. (Dus ± fl. 6000 voor mij, inpl. van de 2½ ton, waar mijn moeder zoo hupsch over sprak!) Toen ik in Januari informeerde, zou er een actief geweest zijn van ± fl. 21.000. Het gemoerneuk van die wetsprollen heeft me hier dus even fl. 9.000 door den neus geboord, of liever ‘de erfenis’ (fl. 4.500 voor mij). Voor iemand in mijn tegenwoordige situatie is dat niet gering. Wat de notaris dus op de vendutie heeft ‘gewonnen’, is hiermee wel weer compleet tot nul gereduceerd.

Ik wou dat ik dit alles totaal vergeten kon en er uit was. Maar zoolang dat gedonder voortgaat naast je te bestaan, denk je er natuurlijk toch over.

Schrijf me eens gauw een prettige brief met veel nieuws van jullie allen. Ook hoe Aty het gehad ‘heb’ in Parijs met de spiritueele zooal niet volage Alide, hoe jij je voelt, etc. etc. Ik zit hier een beetje van God verlaten op deze pointe du Roselier. Ik hoop dat Ducroo mij spoedig weer mee op hol neemt. Dear Bep geniet nog zeer.

Veel liefs van ons beiden voor jullie II + Truida, een hartelijke hand van steeds je

E.

P.S. - Heb je het doktersboek van Pia ontvangen? De dag vóór ik uit Parijs wegging, heeft hij genoteerd dat hij jou 1 ex. sturen zou.

P.S. Ik heb eindelijk de Dialogues des Morts van Fontenelle gevonden, nl. in de gewone editie van Jouaust. Er zijn 2 dln. (Oeuvres Choisies de F.), de Dialogues zijn compleet in deel I. Zou je Alex Moens, ik bedoel Leclercq willen vragen of hij het heeft (hij heeft nogal veel Jouausts) en het voor mij koopen? Liefst deel I alleen, als het niet kan, dan maar de beide deeltjes. Beneden in de galerie heeft men ook een heele collectie Jouausts. Dank!

*of apart in een volgend artikel?
2953Van 26 oktober 1933 (Bw TB-DP 2, p. 200-201).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie