E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [1 november 1933]

Le Roselier, 1 November.

Beste Menno,

Het is werkelijk schrikbarend dat die man of vrouw E. de R. het ook over Parijsche primeurs heeft! Zou het misschien ‘Tilly’ Visscher zijn, met wraakgevoelens bezwaard?

Het stuk van Vic gaat hierbij terug. Het is niet dom, maar ook niet geheel juist, en ontzettend ouwehoerig geschreven. Alles staat er minstens 3 keer; het juiste rhythme misschien voor Rotterdam. Er staan in die N.R.C. tegenwoordig prachtige stukken, o.a. van Ben Stroman. Wat Vic tegen Premsela had, ontgaat mij tegenwoordig ‘ten eenenmale’!

Bep gaat Angèle Degroux lezen, dat ze nog zoo goed als niet kent, om te zien of het nu werkelijk zóó slecht is. Ik heb nu - haha! zou ik niet?... - ook alle vertrouwen in de reactie van Ant, maar dan van Ant zonder jou, dus ik hoor graag ook nog wat Ant van Angèle denkt. Breng me dit oordeel precies over. Ik heb nog altijd een zwak voor Henny, ook al vindt hij mij een atmosfeerlooze boedelbeschrijver.

Ik heb Jan Gr. voorgesteld om voor Gr. Ned. een groooot stuk te schrijven over den nieuwen Hollandschen roman. Ik wou beginnen met het Afscheid van Vic, om te eindigen met Waarom niet? Eigenlijk een mooi artikel om jrg. III van Forum mee te openen; moet nu maar bij Coenen, als die het niet verwerpt.

Als je de Napoleon van Suarès niet voor de N.R.C. bespreekt, wil ik het wel doen. We moeten nl. weer wat verdienen. Doe jij het, dan vind ik even goed wat anders.

Later beter. Dit gaat tusschen allerlei gelees en geschrijf door. Hartelijke groeten, ook onder de Moezen,

je

E.

P.S. Ik heb misschien een editie van Dialogues des Morts van Fontenelle gevonden d.w.z. zeker, maar het behoort Guilloux toe. Ik laat het nu voor ons opsporen. In ieder geval kan ik je dit ex. leenen - Angst is vertaald door Grietje de [keuken]meid. Ik heb trek om dat aan die uitgeverij ‘Den Gulden Ster’ te schrijven. Het is toch feitelijk te dwaas dat zooiets zoo maar mag. Het ding is totaal onleesbaar door den stijl, een lor van het ergste soort. Het is jammer dat Forum dood gaat, want dit is nu veel meer een kwestie dan de omslagen van de Albatross-boekjes om een panopt. over te schrijven. Dat Dostojevsky slecht schreef is mogelijk, maar nu weten we ook zeker dat hij het nooit zóó abominabel deed als Siegfried van Praag.

Vergeet je niet, mij Waarom niet? te bezorgen? Ik ben doodongelukkig als ik dat boekwerk niet lees.

Als je me voor Dwinger iets zenden wilt, laat het dan Gespräche von Goethe mit Eckermann zijn, jajah. Het boek Angst, waarin trouwens je handteekening al prijkt, zal ik je ongelezen terug moeten zenden. 1000 × excuus dat ik het je aanraadde; maar Malraux kon niet weten hoe definitief de medewerking zou zijn van het medium van Praag.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie