E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 6 oktober 1933

Vrijdagmorgen.

Beste Jan,

In haast een antwoord op je brief en expres-briefkaart. Ik ben natuurlijk ook heel blij met het bereikte op de vendutie. Maar - je zult me wel erg pessimistisch vinden en eeuwig-ontevreden, enz. - vergeet niet dat dit heele gewacht een flinke schadepost brengt voor den huisheer, en dat in dienzelfden tijd de aandeelen te Amsterdam van 61.000 fl. tot 58.000 fl. zijn teruggeloopen, d.w.z. een schade vertegenwoordigen van ± 45.000 francs. En ook daar moet ik nog blij zijn, dat spreekt. De aandeelen hadden tot 40.000 fl. terug kunnen gaan, dat zou dan net de schuld van mijn moeder aan de Bank zijn geweest en O voor de erfenis.

Enfin, de rest mondeling.

Ik heb Timmers gisteren een uitvoerige bedankbrief gestuurd, zonder iets van je mededeeling te zeggen. Trouwens, hier is een copie ervan - stuur mij die omgaand terug. Als hij het hierna nog niet begrijpt en boos blijft is hij een koe, en het zal mij spijten maar ongelijk kan ik hier niet erkennen; vooral niet waar ik T.V. bij herhaling gezegd heb hoe pijnlijk die heele meubelhistorie voor me was.

Ik heb tegenwoordig hartkloppingen die meer dan 1/2 uur duren; laatst terwijl ik bij Pia was en vanmorgen - waar ik nu net vanaf ben Excuseer schrift, stijl en alles. Hennie had hartkloppingen van het schrijven van 200 blzn. Angèle in ± 2 1/2 jaar; ik heb wel recht op deze kloppingen na mijn meer dan 300 blzn. Ducroo sinds Januari.

Dagdag; ik moet nu naar Parijs. Dus als alles goed gaat tot Donderdag a.s.

Je E.

2927 Galiani deel I is hier nog niet. Verzend het dus niet meer, als je het nog hebt.

2927Tekst op envelop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie