E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [6 oktober 1933]

Bellevue, 6 October.

Beste Menno,

Het plan om Forum te laten versmelten met De Vrije Bladen lijkt me gewoon een klucht. Ik hoop dat je je er niet toe leent, anders dan als medewerker. Laat ons allebei, als het zoo uitvalt, wat in de V.B. zetten, maar ga alsjeblieft niet als ‘een restje van Forum’ in die redactie zitten. Wil Zijlstra nog eens ‘cahiers’ met ons uitgeven of zoo, best; anders moeten we allebei maar zien onze copy als particuliere schrijvers hier of daar geplaatst te krijgen. Jij met Vic, Van Wessem en de Bourbon samen in een herleefde V.B. vind ik een achteruitgang, en voor het publiek idioot. En voor de abonnés hoeft men zooiets niet te doen, want die loopen heusch niet meer in zulke smeltgrapjes en zijn blij van hun oude abonnement af te zijn zonder meer.

Ik zal er verder niet over schrijven dan dit; dus als je er toch voor voelt, moet je je natuurlijk aan mij niet storen. Hierbij een briefkaart van Bep, die nog niet weg is en waarvan ik een extra-postzegel afpulk. Grappig dat Bep je schreef over dat zinnetje als ‘epigraaf’, dat juist uit die Céline-toespraak is, waarover jij mij schreef. Maar ik mag dien meneer Céline toch maar heel erg half.

Hartelijke groeten van je

E.

P.S. Ik moet Donderdag a.s. voor 2 dagen naar Brussel om over die vendutie te praten omdat de goede Timmers Verhoeven het anders toch wel erg onverschillig van me vindt, ze-eg! Ik logeer dan bij Jan en zal zeker Truida zien. En Gille bij de vegetariërs.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie