E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 24 september 1933

Bellevue, 24 Sept.

Beste Jan,

Als je dit ontvangt, wil je me dan dadelijk de copy van Ducroo (kinderjaren) terugsturen? Het verhaal (jalouzie)2905 kan je houden; dat is trouwens nog lang niet goed, lijkt mij. Maar de kinderhoofdstukken wil ik in elkaar zetten, definitief, voor de publicatie apart. Daarna zend ik ze aan Menno, die mij absoluut zijn indrukken erover schrijven moet - voor een ‘gesprek met Wijdenes’. Dit alles luistert nauw naar elkaar! Zoodra ik alles in orde gemaakt heb, vraag ik Jany om je hfdst I en II te zenden, en Menno de rest. Zoo komt alles over Indië dus, herzien en wel, bij je terug en kan je er dan mee manoeuvreeren bij Coenen. Je mag eruit gooien wat je wilt, bv. uit het 1e hfdst. - de ‘genealogie’ der Ducroo's en du Craults - desnoods meer dan de helft.

Wil je J.v.N. vragen - per telefoon - of hij de 100 Fr. francs ontvangen heeft die ik hem zond. En hem vragen de overklopjuffrouw aan te sporen tot den grootsten spoed, want vooral diè hfdstn. mankeeren mij. Alles hierheen zenden; als ik de boel gecorrigeerd heb (ik doe liever de 2 tegelijk, dat spaart moeite) stuur ik je wat weer naar Gr. Nederl. kan. Goed?

T.V. schreef ik al, zooals ik je zei. Ik zei hem: bij 250.000 verkoopen, bij 200.000 vendutie riskeeren. Dat lijkt mij niet zoo stom en nog ‘mak’ genoeg...

Ik kreeg hier het affiche voor de vendutie van de meubels - wschl. zag jij het ook? - ik miste daarop een collectie oude munten, ‘Spaansche matten’ etc., van mijn vader, die bij de juweelen waren. Als je T.V. weer eens spreekt of opbelt, wil je hem vragen daarop te letten en den notaris te vragen of die ook behoorlijk worden uitgestald, voor mogelijke collectionneurs?

Hartelijk dank voor alles. Veel liefs van h. tot h.

je E.

Fredje Batten is in Parijs en kwam beladen met siropen (rose en soesoe) en hopjes en flikjes hier aangezet. Hij is erg braaf en vòl goeden wil, maar zijn hersenkas is nog één mallemolen waarin de dingen die je hem zegt soms toevallig goed opgenomen worden en terecht komen en soms ernaast vallen en tegen de wanden worden gekwakt. Hij fantaseert met even veel liefde en gloed door op een woord dat hij wèl als op een woord dat hij faliekant verkeerd begrepen heeft en hij is zóó krampachtig, defensief en agressief tegelijk, op je afspringend en wegduikend, dat het een corvée apart is om met hem te praten. Ik vraag mij soms met schrik af of ik ook zoo was toen ik 21 was, of ongeveer.

Bep laat allerliefst danken voor postpapier.

Ik schreef gisteren een stuk over Tielrooy en Malraux, Erwin Rohde en Nietzsche - van 12 pagina's, dat naar Menno ging. Ik ben voor Nietzsche vervuld van een verstikkend ontzag. Ik gaf het boek van Halévy aan Fredje B. mee, die het jou terug zal sturen, zoodra hij en Rudie v. Lier het gelezen hebben. Gun ze deze kapitale trek misschien in hun opvoeding; lees het daarna gezwind en goed om er zelf alles aan te hebben.

Waar blijft de beloofde vergrooting van ons II bij Diderot?

Er is op de vendutie een jaargang Forum die je misschien voor 3 frs. kunt krijgen, en het ééne ontbrekende nr. is bij Dr. Maasland.

2905‘Dialoog’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie