E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 23 september 1933

Bellevue, 23 Sept.

Beste Jan,

Het stukje van Slau was inderdaad idioot, maar het is niets vergeleken met het infaam-Hollandsche superieure gebazel van Tielrooy over Malraux in de laatste Stem. En daarachter komt Anth. Donker vol lof over de ‘groote’ roman van Theun de Vries los.2900 Ik ben er ziek van en heb 12 gloeiende pagina's geschreven tegen deze wijsheid, ook in verband met Nietzsche. Ze zijn naar Menno, maar ze kunnen niet meer in Forum, vooral omdat ik deze maand al ‘uitgesteld’ ben.2901 Wat je van Urbaan zegt is nu niet zóó direct waar: Hollanders kan hij niet uitnoodigen, omdat daar nu juist de onafhankelijke Hollandsche redactie voor is.2902 Of bedoel je dit voor later? In ieder geval moeten wij het recht behouden om den naam op te heffen als wij - ook na een probeersel - het tijdschrift de rug toedraaien. Ik kan het streven van Maurice nu werkelijk niet zoo vreeselijk vinden als jij het ziet; maar wel deel ik je antipathie tegen mama Nozières.2903 Het is jammer ook dat zij papa niet was, dan had zij nu misschien wat Violette heeft. -

Hartelijke groeten van ons twee ook aan Agatha,2904

je E.

Aan T.V. schreef ik gisteren; en aan ‘Hein’ bij jou!

2900In CB, bijblad van De Stem, 4 (1933) 9 (september), p. 244-247 besprak Donker Doctor José droomt vergeefs onder de titel ‘Een beschuldiging in romanvorm’.
2901‘Written in dejection’. In Forum 2 (1933) 11 (november), p. 797-809.
2902Er was in deze tijd sprake van de mogelijkheid, dat Urbain van de Voorde deel ging uitmaken van de Vlaamse redaktie van Forum, die zou ontstaan na de splitsing in een Nederlands en een Vlaams gedeelte, ieder onder een aparte leiding.
2903Zij had haar dochter Violette wegens vergiftiging van haar vader aangeklaagd.
2904Greshoffs vrouw Aty.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie