E. du Perron
aan
H. Marsman

Bellevue, 22 september 1933

Bellevue, 22 Sept.

Beste Henny,

Gelijk hiermee gaat de laatste proef van Angèle naar je toe. Ik hoef nu niets meer te hebben, dat vind ik zèlf ook. Finita la commedia.

Ik schreef Stols je een recensie-ex. van Byron te zenden. Zelf vroeg ik hem om meerdere exx. (hij zond er mij één voor al mijn moeite!) en ik kreeg geen antwoord. Een wonderlijk heer - maar hij is net voor de 3e keer papa geworden, dus....

De legende van een jeugd vind ik qua klank en qua gedachte een beetje o.h.- ig. Porta Nigra blijft dan VERREWEG het beste; noem het dus maar zoo! Heusch.

Neen, ik las alleen Par. Regained over; maar de rest zal toch ook erg meevallen, denk ik. Daarover later.

Over verhuizen staat nog niets vast. Dat gebeurt in ieder geval pas tegen 14 October. - Ik moet nog wat werken.

Hartelijke groeten en tot nader, in haast,

je E

P.S. Lees het bezadigde, huis-tuin- en keuken-superieure en wijze, infaam-Hollandsche stuk van Tielrooy over Malraux in De Stem.2899 Dàt is nu onze nationale superioriteit! Bah (10 ×).

Ducroo gaat wel; ofschoon het sinds een week zoowat stagneert. Komt spoedig wel weer op gang, hoop ik.

2899‘André Malraux en de mensch’. In De stem 13 (1933) 9 (september), p. 829-838.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie