E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Bellevue, 13 september 1933

Bellevue, 13 Sept.

Beste Vic,

Dit in haast - ik heb ook geen tijd meer en werk bovendien als een bezetene aan een ‘roman’.

Natuurlijk sta ik nergens op. Maar dat Meierhout zijn naam ook met a schrijft hoef je niet meer na te zien, dat heb ik nog eens extra gedaan. Ik heb een erratum2878 naar Forum gestuurd in den komischen toon, dat is dan ook wel genoeg. Het verwondert mij nog het meest dat ik de namen van al die rotkanessen niet verkeerd heb geschreven, eerlijk gezegd.

Je stukje viel me bitter tegen, niet omdat het niet lovend genoeg was, maar omdat het het accent had van den tooneelkundige. Maar ook hiervoor heb ik nu geen tijd. Eén ding is zeker: ik acht mijn stuk wat de quintessens betreft onaantastbaar, niet alleen voor den tooneelspecialist, wiens cuisine mij alzoo niets verdommen kan, maar door wie ook. Ik moet mijn ‘misvattingen’ dus bewezen zien, om er ook maar even aan te kunnen gelooven.

Het gaat er ook niet om wie ‘gelijk’ heeft, het gaat erom dat ik het lam vind om jou aan de verkeerde zijde te zien, al of niet als kunstredacteur. Ik krijg meer en meer het gevoel trouwens dat ik een vriend verloren heb en nu in betrekking tot de chef van een kunstfabriek sta. Ainsi va le monde, hélas!...

Later meer over te bespreken boekjes.

Met hartelijke groeten je

E.

2878‘Belangrijk erratum!’. In Forum 2 (1933) 10 (oktober), p. 759-760.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie