E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 2 september 1933

Bellevue, 2 Sept.

Beste Jan,

Ik ben met den ouden Van Kampen (niet met den zoon) onderhandelende over uitgave van mijn verdere werken. Ik schreef hem nl. een brief om te zeggen dat speculeeren op groote verkoop bij mij onzin was, maar dat ik tòch uitgegeven moest worden, als auteur behandeld en niet als leverancier van copy voor het Nederl. publiek. En wat hij mij voor te stellen had. Ik kreeg daarop een zeer geschikt schrijven dat hierbij gaat. Ik zend je ook mijn antwoord.

Er is zooveel copy van mij in Forum dat het stuk over Java2861 eruit moet. Ik laat het nu aan Jany sturen; er is après tout een kleine kans dat De Gids het hebben wil. Gebeurt dat niet, dan laat ik Jany het ver-der sturen. Waarheen? Haagsch Maandschrift? Of regelrecht naar Kramers, als die het ook weer niet ‘te lang’ vindt?

Als je d'Artagnan bij Coenen geplaatst krijgt, is dat een heele opluchting. Het is zeker nog wel stukken aardiger dan het gezwam over de symbolisten y compris Beaudelaire, door Dr. Fischer.

Ik verzwolg het boekje van Lichtenberger over Nietzsche.2862 Heel geschikt als eerste basis, inleiding, etc. Maar je zou N. zelf toch in zijn geheel moeten bestudeeren, ook hierna! - Ik zend je het boek morgen terug.

Krijg ik mijn correspondentie ook weer van je?

Hart. groeten, ook aan Aty,

van je E.

Borel is dood! Solliciteer je niet?

Van je sufheid heb ik niet veel gemerkt; bovendien was ik zelf nogal moe. Maar ik zou het toch èrg gezellig vinden als wij weer eens rustig bij elkaar konden zijn!

2861‘Java in onze letteren’. In De Gids 97 (1933) 12 december, p. 335-347.
2862H. Lichtenberger, La philosophie de Nietzsche. Paris 18982.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie