E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, 2 september [1933]

Bellevue, 2 Sept.

Beste Menno,

Dat ook Borel kon vergaan!

Ik schrijf gelijk hiermee naar Kramers of hij Java in D.G.W. wil opnemen. Jany neemt het zeker niet, en als Jany het wel doet, dan doet Pom het wschl. niet. Of wil je probeeren? Stuur het dan naar Jany, Nesdijk, Bergen-Binnen (N.H.) Ik schrijf dan aan Jany; wil hij het stuk niet, wat ik verwacht, dan gaat het naar Kramers; wil die het ook niet, dan moet het in December dan maar in Forum! Of dan kan Jan nog probeeren in Het Haagsche Maandschrift: ook een rijk orgaan.

Goed; stuur jij het nu eerst naar Jany (aangeteekend)!

Mijn brief, waarin de Bouws-leugens en het panopticum, zal je nu wel hebben. Naar Zutphen nog gestuurd.

Ik lees verwoed Nietzsche, en het belet mij te werken. Wanneer zal ik die zooveel 1000 blzn. dünndrück achter de kiezen hebben? Maar waarachtig, het Duitsch lezen gaat nu! Als ik 1 deel vermalen heb, zal de rest zeker veel vlotter naar binnen glijden.

Van Die Sammlung ontving ik bereids een proefnr. Ik constateerde inderdaad de aanwezigheid van onze representanten. Ook zij maken ons Holland groot!

Later meer. Hartelijke groeten van Bep, en aan Ant, als ze weer uit de koffer gekomen is; een hand van je

E.

Het beste met de INSTALLATIE! (Als er misschien luizen zijn - bestrijden met Flit.)

Vervolg.

Nietzsche zou Malraux niet goed hebben gevonden: veel te pessimistisch, veel te decadent. En dan die koketterie met het communisme! Jou zou hij ook niet goed hebben gevonden, jij bent lang niet ver genoeg in het pessimisme doorgegaan om tot het optimisme van den Uebermensch te geraken! Wat praten jullie toch over Nietzsche? Malraux zou voor hem een ‘asceet’ zijn en jij een ‘schaduw’!

Hier is een haastige maar wel trouwe vertaling van het gedicht op den steen:

 
O Mensch! Geef acht!
 
Wat spreekt de diepe Middernacht?
 
Ik sliep, ik sliep, -
 
Uit diepen droom ben'k bijgebracht:
 
De Weerld is diep,
 
Dieper dan door den Dag gedacht.
 
[Of: dan bij Dag gedacht?
 
Of: Veel dieper...
 
Of: En dieper dan de Dag (ooit) het dacht
 
‘Ooit’ of ‘het’. Kies jij maar!]
 
Diep is haar Pijn -,
 
Lust - dieper noch dan Hartespijt:
 
[Of: Hartestrijd!]
 
Pijn spreekt: Verdwijn.
 
Doch alle Lust wil Eeuwigheid,
 
Wil diepe, diepe Eeuwigheid.

Ik geloof dat ik niet zoo erg zal gaan houden van dien mijnheer Nietzsche, maar het is wel een ontzettend boeiend Heer (Herr!) - Ik geloof dat men zich soms tegen hem zal moeten schutten door den ‘humor’! - En al die vroolijkheid van hem lijkt mij meer de ‘wenschdroom’ van een ziekelijk man.

Later meer. (Tweede maal.)

En waarom - waaròm: ‘meer’???

P.S. - Waar is Truida nu? In Eibergen? Schrijf eens iets over haar en wat zij doen gaat en waar zij verblijf houden zal.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie