4199 (1700a). Aan E. Bouws: Bellevue, 25 juli 1933

Bellevue, 25 Juli.

Je schijnt op de eenige oplossing tusschen ons te willen vooruitloo-

[p. 131]
pen, en je hebt gelijk. Het lijkt mij nu ook onnoodig om je precies uit te leggen waarom het voor mij niet meer gaat om een ‘onverkwikkelijke historie’, maar dat ik nu inderdaad tot de conclusie ben gekomen dat ik te doen heb met een onverkwikkelijk individu. Daar ik dezulken meteen iedere relatie opzeg, doe ik het jou graag hierbij.

EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie