E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 9 juli 1933

Bellevue, 9 Juli.

Beste Jan,

Op mijn brief naar Brussel2787 kreeg ik ook geen antwoord. Waar zit je in Godsnaam? Kan je me niet even een kaart schrijven? Ik schrijf dit maar weer naar Brussel, omdat je brieven toch doorgezonden worden.

Ik heb het grootste gedonder met Simone sinds ik haar heb gezegd dat ik haar geen geld meer kan sturen.* Ik kàn dat niet meer. Al het geleende geld is nu op; het boek met Pia is een sof geworden; en vanaf Augustus moeten Bep en ik uitsluitend leven van wat wij verdienen. Hoe wij dat zullen bolwerken weet ik niet eens. Leenen wil en kan ik niet meer!

Tante Henny gaf fl. 100. voor de ‘uitzet’ voor Gille. Hij moet nu, zoodra de school weer begint (15 Juli heeft hij vacantie) op een pensionaat. Tante Henny - een tante de Sturler - raden ‘Monada’ aan, dat theosophisch getint is, maar in een gezonde buurt - avenue Flo-réal, in Ukkel - en het voordeel heeft dat die beide tantes hem dan zien en zich voor hem interesseeren. Een theosoof zie ik van Gille niet direct worden, en wat is dat erger dan een katholiek? Ik heb geschreven dat ik een minimum van religieus gedoe zou apprecieeren; waar het op aankomt is de verdere omgeving en of de school goed is. Zou jij, als je weer in Brussel terug bent, 1. naar Simone willen gaan om haar te zeggen dat jij je met deze kwestie bemoeit; 2. met Aty naar dat ‘Monada’ willen gaan om er poolshoogte te nemen?* Ik kan onmogelijk naar Brussel teruggaan; ieder centje hebben wij nu vooruit opzij gezet; alles is uitgemikt tot op een haar.

Er is sprake van dat ik La Cond. Humaine vertaal, als het doorgaat met Meulenhoff. Als het nu maar gebeurt!

Bouws is een ijdele jakkepoes, een fluim van het ergste soort. Hij doet zijn uiterste best om Forum op te doeken, omdat hij toch niet in de redactie komt en omdat hij misschien naar Indië gaat. Zonder Bouws kan de heele Nederl. literatuur voor hem worden opgedoekt, laat staan Forum. Als dit je interesseert, vraag er Menno dan naar. Menno zal nog met Zijlstra praten, maar is er zelf nu ook misselijk van; hoogstwschl. wordt Forum met 1934 dus opgedoekt, na een ‘knalnummer’ in December, waarin alle echte ‘Forum-menschen’ moeten voorkomen, zegt Menno, bijwijze van troost...

Kan je in Holland informeeren naar een baan voor me? Zelfs als ik die Cond. Hum. vertaal, dan nog hebben we toch hoogstens rust tot October - omdat met het laatste geleende geld onze huur tot dan betaald is. Wat er dan gebeurt, weet ik niet. Ik zou naar Holland willen gaan om zelf overal te zoeken, maar ook daarvoor heb ik geen geld. T.V. zal de hypotheek-renten moeten betalen2788 of uitstel vragen, anders wordt Gistoux ‘geëxecuteerd’. Dit is wel de hardste maand van alle, tot dusver, ook al door dat bête gelarmoyeer van Simone, die mij brieven schrijft die beneden alles zijn.

Schrijf hierna nu alsjeblieft of je mijn levensteekenen ontvangen hebt en of je je na 15 Juli met het pensionaat van Gille bemoeien wilt. Schrijf ook hoe het je zelf gaat.

Veel liefs van ons beiden, ook voor Aty als je haar ziet (hoe is het nu met haar moeder?) - Je

E.

2787Niet bewaard gebleven, tenzij DP briefkaart 1671 bedoelt.
*Enkel 500 frs voor eventueel kostgeld van Gille, en dat dan nog met moeite!
*Ik heb mij nog tot niets verbonden; als je het erg ridicuul of zoo vindt, gaat het dus gerust niet door.
278811 dezer = overmorgen is de vervaldag.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie