E. du Perron
aan
H. de Vries

Bellevue, 21 juni 1933

Bellevue, 21 Juni.

Waarde Hendrik!

Benieuwd naar je verdere kritiek. Neen, zend mij nog maar een ex. van Silenen als je kan; tot dusver ben ik tenminste nog niet geslaagd er een te bemachtigen. Ik zal je, zoodra ik Silenen hier heb, een groote lijst sturen met alle gedichten die ik eventueel in den verzamelbundel2780 zou opnemen; je kunt dan zelf zien in hoeverre onze meeningen samenvallen of uiteengaan. Gegeven de groote verschillen tusschen onszelf, lijkt het experiment mij curieus.

De zaken hier gaan héél slecht. Onze proefneming om een boek uit te geven met een Franschen vriend, is dezer dagen totaal mislukt. Ik denk dat wij in Augustus al weg zullen moeten, wschl. naar Holland. Misschien krijg ik daar nog wel een plaats als corrector of iets dergelijks. Enfin.

Voor mijn gevoel sluit Vlamrood in menig opzicht nog genoeg bij De Nacht aan, en zelfs bij Silenen, d.w.z.... maar ik wacht liever tot ik alles hier compleet heb.

Zou je mij het ex. Mikrochaos waar je niet op gesteld bent kunnen zenden? Stols is nl. zoo braaf niet, of hij heeft me die 2 boeken nog wel op rekening gebracht. Ik wil hem dat ex. nu niet terugsturen, maar het kan mijzelf nog van dienst zijn, voor een volgende gelegenheid. Dit natuurlijk alleen in het geval waarin je niet bepaald iemand op het oog hebt, aan wie je het wilt vermaken - of misschien deed je dat reeds? - alleen in het geval dat je er zelf eigenlijk ‘geen raad mee weet’.

Ik ga volgende week voor een paar dagen naar Brussel om te probeeren daar wat exemplaren te verkoopen van dat Fransche boek dat zoo slecht gaat. Verwonder je dus niet als je in geen 10 dagen antwoord krijgt, ook als je me Silenen zenden liet.

Tot nader dan en met hartelijke groeten, ook van ‘Bep de Roos’, voortaan voor jou ‘Bep’, je

EduP.

2780Nergal. Amsterdam etc. 1937.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie