E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bellevue, 21 juni 1933

Bellevue, 21 Juni.

Beste Sander,

Ik ga volgende week Maandag voor een paar dagen naar Brussel. Ik geloof dat ik een paar goede ideeën heb voor uitgaven, waarin ik ook wel geld wil steken, - als ik dat weer heb! (Misschien wordt Gistoux toch spoedig verkocht.) Kan jij het niet zoo combineeren met andere zaken misschien, dat je even in Brussel komt? wij kunnen er dan over praten. Ik sta er op het oogenblik veel beroerder voor dan jij, financieel. Als je werkelijk niet kan, wil ik wel probeeren op één dag heen en terug te gaan, 3e klas, - ik hoop dat die er zijn? Per brief gaat het lastig, om alles uit te leggen en te overwegen; want ik moet van jou ook verschillende dingen weten voor de ‘werkmethode’.

Als we van hier weggaan - misschien in Augustus al - en wij zouden samen deze zaak kunnen beginnen, komen Bep en ik misschien voor het werk een paar maanden in Maastricht. Wat kost daar een gemeubelde kamer voor 2 personen? Kan je daar even naar informeeren? Ik ben nu ook bezig om (door Menno en Marsman) te laten uitzien naar een betrekking in Holland, omdat wij het hier toch niet kunnen bolwerken. Als Gistoux verkocht wordt, komt er een heele opluchting, maar in afwachting daarvan zijn we ‘geklut’.

Breng het MS. van Mok2779 dan maar mee naar Brussel, of ik kom het wel halen, als ik daar kom. Vanaf Maandagavond a.s. ben ik in Brussel, in het huis van Jan. Schrijf mij niet daarheen, omdat Jan misschien zijn post heeft laten nazenden en omdat het dan te gecompliceerd zou kunnen worden. Schrijf me maar aan het adres van Jan van Nijlen (112 rue Rodenbach, Uccle), of aan dat van Nijkerk, als je dat kent. (Dit is misschien nog beter.)

Schrijf dus omgaand naar hier; anders naar Brussel. Hartelijke groeten van je

E.

2779De roman Desperado's die Stols wilde uitgeven, en die hij DP ter beoordeling wilde laten lezen, tegen een honorarium van tien gulden. Dit bedrag zou met vijf gulden worden verhoogd als DP's oordeel in een prospectus mocht worden opgenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie