E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Bellevue, 2 en 3 juni 1933

Bellevue, Vrijdag 2 Juni.

('s avonds)

Beste 's Gravesande,

Hartelijk dank voor je snelle antwoord. Ik vond het hier toen ik uit Brussel terugkwam. Wij zullen nu wachten of B.B.2733 werkelijk schrijft. Is er morgen nog geen brief, dan verzend ik dit schrijven. Wil jij mij dan omgaand opgeven:

1. Adres van dien heer Van de Pol te Delft.2734 Kan ik naar jou refereeren? (Ook zijn voorletters!)
2. Adres van den Voorzitter, Directeur of wat het zijn mag, van die Persvereeniging waar B.B. secretaris van is.

Verder maken wij ons ongerust dat er weer eens een brief ‘weggeraakt’ is voor Het Vaderland. Mijn vrouw zond nl. al vrij lang geleden een brief over de Foire de Paris,2735 die nog steeds niet geplaatst is. Daarna één over Napoléon van St. Georges de Bouhelier.2736 Die 1e brief is van ± 20 Mei. Kan je even informeeren?

Ik zag in Brussel, bij Jan, een ontzettend geleerd-uitziend stuk van je in het Tsjechisch,2737 met enorme verbuigingen: Greshoffovi en Greshoffovem en Rolanda Holsta en zoo meer. Verder een portret van jou, dat zeer goed leek, maar waarop je iets had van een overste.

Morgen meer, als de post geweest is.

Zaterdag.

B.G.

Daar er nòch een brief is van B. Brouwer, noch een bewijsnr. van Het Vaderland, verzend ik dit maar. Zal ik nu alle brieven die niet speciaal voor jouw rubriek zijn aangeteekend moeten verzenden? Zulke toestanden zijn toch onuitstaanbaar!

2733Mr. A.J. Bothenius Brouwer.
2734Hoofdredakteur van de Delftsche Courant.
2735Dit stuk werd geplaatst in Het vaderland van 6 juni 1933 (av.) onder de kop ‘Als niet-commerçant ten Foire de Paris’.
2736‘Een drama over Napoleon’. In Het vaderland van 3 juni 1933 (av.).
2737Voorwoord bij de catalogus van een tentoonstelling van Nederlandse boeken te Praag. Dit stuk werd vertaald door Greshoffs vriend M. Sliva.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie