E. du Perron
aan
M. ter Braak

Bellevue, 3 juni 1933

Zaterdag.

Bijvoegsel2738 na binnenkomen van je antwoord.

Beste Menno,

Ik las het 2e fragment van Vestdijk2739 en vond het geen haar beter dan het eerste. Misschien dat het boek als geheel goed is, maar deze fragmenten ‘doen’ het hem niet. En ze zijn werkelijk erg erg Hollandsch, in den Boudier Bakker-zin, ook al is Vestdijk natuurlijk beter. Maar ik heb geen oordeel over het boek, vóór ik alles gelezen heb.

Wat je schrijft over het fragment van Marsman2740 lijkt me erg toegespitst op het minder goede ervan. Het zou mij spijten als dat fragment er nu weer uit moet, nog wel nadat hem eerst gezegd was dat één er wel in zou komen. Enfin, je kunt ermee bereiken dat Marsman zich van verdere medewerking aan Forum onthoudt, wat ik in zijn plaats zeker zou doen, na dit heen-en-weer gedoe. Waarom zeg je dan in het eerste oogenblik dat het wèl goed is, dat je de keus aan mij overlaat en zoo meer? Ik vind dit stuk mèt Marsman het beste om apart te publiceeren, en die bedenking van 24 blzn. vind ik gewoon kinderachtig. We hebben Forum wel bevuild met 7 of 8 blzn. volslagen Vlaamsche poep van Putman.2741

Dit ook in haast. - De 2 fragmenten van Vestdijk vind ik in ieder geval veel onbeteekenender, zooniet ‘slechter’. - Accoord over die P.E.N.-historie2742; maar jij moet het schrijven en niet Jan. Wacht dus even op de nawoelingen in Holland. Het uittreden ‘in blok’ lijkt mij je ware. Die Westerman heeft zich tegenover Wells gedragen als de Hollandsche boerelul bij uitstek, en dat is hem goddank dan ook beduid. En Jo Kuller - Heil Kuller was een verhitte koe - jammer dat je zooiets in je panopt. niet zeggen kan.

Je E.

Dank voor inlichtingen over Nietzsche. Kan je me de juiste titel opgeven, de naam van den samensteller en van den uitgever? Ik bestel het dan.

Ik schrijf je uitgebreid over Cond. H., als ik Malraux je brieven heb voorvertaald.*

Nog iets wat ik bij jou werkelijk raar vind worden: je schreef een voortreffelijk stukje over Huizinga.2743 Maar je neemt het hem kwalijk dat hij Vondel en Rembrandt de eer geeft die hun godbetere 't dan toch nog toekomt! Is Vondel dan geen goed dichter meer? Is het niet genoeg om te zeggen dat zijn menschenkennis en zijn dramatische vindingrijkheid poover waren? Ik snap niet waarom jij nu, net als Greshoff (al is het op een andere toon) schijnt te moeten doorhollen naar de ‘àndere vergissing’. Ik begin langzamerhand te gelooven dat ik ook niet meer bij Forum hoor, want dat ik voor den geest van dat blad niet ‘zuiver’ genoeg ben!

2738Behorend bij 1628, maar niet opgenomen in Bw TB-DP 2.
2739Van Vestdijks roman Kind tussen vier vrouwen.
2740‘Henriëtte's oogen’ uit De dood van Angèle Degroux.
2741‘De maaltijd’. In Forum 2 (1933) 2 (februari), p. 100-108.
2742In ‘Het naspel van Dubrovnic’, in Forum 2 (1933) 7 (juli), p. 558-559, schreef Ter Braak n.a.v. de motie waarmee de Nederlandse P.E.N.-club de pro Duitse houding van haar afgevaardigden Jo van Ammers-Küller en mr. dr. W.M. Westerman tijdens het internationale P.E.N.-congres van Dubrovnik had veroordeeld.
*Wat je hièr zegt over het essayistische in den roman = het gaan van de aandacht naar den auteur ben ik geheel met je eens.
2743Bespreking van J. Huizinga, Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts in de NRC van 13 mei 1933.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie