E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 16 (dinsdag) mei 1933

Bellevue, Maandagnacht.

Beste Jan,

Ik zal voorloopig dan maar niet komen; d.w.z. wachten tot ik hier met T.V. gesproken heb, en zeker tot jullie goed en wel uit de Kutterfamilie terug zijn. Misschien kom ik toch even tegen eind van de maand, om Simone in persoon haar geld te brengen en dan een-en-ander met haar te bepraten. Bijv. den 30en of 31en.

Heb je La Condition Humaine nu gelezen?

Ik ontmoette bij de Van Schendels je jonge vriend Van der Borg en vond het een mengseltje van 98% Sander en 2% Aldous Huxley. Hij deed nogal vriendelijk, maar ik heb toch niet aangepapt. Het zou me verwonderen als het niet een domme jongen was - waarmee hij de familietraditie trouw zou blijven, naar men zegt. Tenslotte wschl. niet kwaad; maar je weet hoe ik daar over denk, tenslotte is Sander dat voor mijn gevoel ook niet. Om kwaad te zijn moeten deze soort menschen in omstandigheden verkeeren, waarvan hun domheid hun meestal weer ‘redt’. De V.d.B. is op het oogenblik faillieterig.

Ik zal zien of ik dat stuk over Java2715 niet toch nog in Forum krijg; dat lijkt mij tenslotte beter. Voor den smaak van Coenen zou ik er wschl. toch hier en daar iets in moeten wijzigen. Ik wacht ook op antwoord van Bouws.

De brief dien ik aan Last schreef2716 was noodig, als antwoord op een langen brief dien ik van hem kreeg. Het had er veel van of hij het betreurde dat hij mij weer buiten zijn baan moest laten. Een ‘rot-idioot’ is die Last trouwens zeker niet; minder ‘rot’ misschien en zeker minder ‘idioot’ dan onze beste Jacques, als het waar is dat hij zich bij de fascistenpartij van een zekeren heer Mussert heeft aangesloten en van seniele bewondering voor Drol Hitler gloeit.2717 Maar in de politiek worden de beste kerels mallootig, dus daarom van Jacques toch geen kwaad.

De Willinks, d.w.z. Carel + Wilma, zijn op het oogenblik hier. Ze overloopen ons niet, soms zien we elkaar en dan is het wel gezellig. Ze blijven 10 à 12 dagen en hopen op terugreis naar België jou op te zoeken. Wilma is heusch lang de kwaadste niet, en Bep heeft nogal sympathie voor haar. Ze is eerlijk en zonder eenige aanstellerij in den omgang, ze is ook niet stom, al is ze niet erg ‘ontwikkeld’.

Ik zal Chevasson morgen vragen naar de Jouhandeau's.

Wat Ducroo betreft - neen, ik vind mijn draai niet meer. Ik ben op van het heen-en-weer slingeren tusschen vrees en hoop; zoo'n briefje als dat over Gille brengt me een paar dagen absoluut weer uit de lijn - telkens, met iedere nieuwe zet, verandert voor mij het aspect op mijn (toekomstige) toestand. Er moet coûte que coûte een eind aan dit alles komen, Jan; ik zit liever in de misère maar weet waar ik nu eindelijk aan toe ben. Vergeet niet dat deze rommel nu een voortzetting is van al de ellende die ik moreel, en zelfs practisch, al had, eigenlijk sinds de ziekte van mijn vader. Bep is het ééne groote lichtpunt, maar ook zij wordt de situatie moe. Wij werken op het oogenblik met Pia (dit in vertrouwen, vertel vooral niet de bizonderheden hiervan aan menschen die niet absoluut zeker zijn, en liefst heelemaal niet), en ook dit moet wennen. Als ik over 14 dagen een methode vind om bv. iederen dag 3 of 4 blzn. aan Ducroo te schrijven, zal ik blij zijn. Daarvòòr wil ik nog eenige artikelen afmaken, in mijn vrije tijd, die nog op mijn lijstje staan - o.a. over La Cond. Humaine (voor Forum).2718 Als we nu met Pia werkelijk een beetje geld verdienen: in de volgende maand moet dat uitgemaakt zijn, en het bij mij weer een beetje ‘stiller wordt van binnen’, neem ik Ducroo weer op; op het oogenblik zou ik er alleen maar aan knoeien. Ik slaap tegenwoordig geregeld van ± 2 uur tot ± 8, dus niet meer dan 6 uur en voel me soms erg suf en moe. Enfin, alles moet zich wel ‘schikken’, hoe dan ook. - Veel liefs voor Aty en van Bep,

de hand van je E.

2715‘Java in onze letteren’. In De gids 97 (1933) 12 (december), p. 335-347 (Vw 2, p. 621-634).
2716Verloren gegaan.
2717J.C. Bloem had zich in april 1933 bij de NSB aangesloten, maar verliet deze partij toen hem in een gesprek met Mussert diens geringe belezenheid bleek.
2718‘De menselike staat bij kookpunt’. In Forum 2 (1933) 8 (augustus), p. 581-592 (Vw 2, p. 635-645).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie