E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 15 mei 1933

Beste Henri,

Casimir ontvangen. Het is toch eigenlijk een paskwil dat zóó'n boek fl. 4. zooveel kost; in Frankrijk zou het 20 frs. hoogstens kosten en dat zou nog duur genoeg zijn! En dan noemt die uitgeverij zich nog de firma voor goede en goedkoope lectuur.

De 2 exx. van Coster zond ik je op verzoek van Ter Braak. Hij had met je afgesproken, meen ik, dat jij zou probeeren ze te verkoopen.

Bestaat er een Holl. vertaling van Spengler's Untergang des Abendlandes? Is die goed en compleet? en wat kost ze?* Graag omgaand deze inlichting, en dank.

Hartelijke groeten,

je E.

Wijnand stuurt je eerstdaags nog wat geld tot afbetaling; ik denk ± fl. 10.- (voor de 2 laatste artikelen in D.G.W.2714)

Ik heb hier een ex. van de eerste (dure) druk van Tusschen Vuur en Maan. Heb je er een kooper voor? - het boek wordt nogal gezocht, hoor ik - en zoo ja, voor hoeveel? (voor mij.) - Antwoord hier ook even op.

Bellevue, 15 Mei.

*ingenaaid.
2714‘Ontmoeting of invloed’. In DGW 32 (1933) 375 (maart), p. 49-50; ‘Een inleiding tot het stierengevecht’. In DGW 32 (1933) 376 (april), p. 72-73 (resp. in Vw 2, p. 607-608 en Vw 5, p. 78-81).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie