E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 23 februari 1933

Beste Henri,

Kan je me inlichtingen verstrekken omtrent dit boekdeel?2560

W. de Haan te Utrecht heeft een herdruk gegeven van H.C. Andersen: Sprookjes en Vertellingen. Volledige uitgave naar het Deensch door dr. W. van Eeden.

Is dit niet de vert. van mevr. van Eeden-van Vloten? Is deze vertaling niet geïllustreerd? Wat is het formaat? Wat de prijs, ingenaaid? Als het een goede Andersen-vert. is, zonder leelijke plaatjes, en in een niet al te onmogelijk formaat, en daarbij dan niet te duur, wil ik hem wel hebben.

Ben je doende over Lawrence en Hemingway?2561

Hart. groeten van je

E.

Niet alleen De Stem en diens Costers of onder Costers, maar ook de jezuïeten-paters van Boekenschouw trekken tegen het Forum los, - nog niet gesproken van een protestantsche christen die Heeroma heet en zich danig geweerd heeft in Opw. Wegen.2562 Tout va bien! Mijn gezondheid is er gelukkig niet op achteruit gegaan. En jij?

Bellevue, 23 Febr.

2560Met pijl naar opgeplakt knipsel.
2561Lawrence's brochure had DP 15 december 1932 besteld ; om welk werk van Hemingway het gaat, is uit de brieven niet duidelijk; mogelijk is Death in the afternoon, door DP besproken in DGW 32 (1933) 376, p. 72-73.
2562K.H. Heeroma, ‘Kroniek van het literaire leven in 1932’. In OW 10 (1932-'33) 11 (januari), p. 376-389. In dit artikel noemde Heeroma DP's manier van polemiseren ‘iets totaal nieuws’, ‘want met hem deed de proleet zijn intrede in onze letterkunde.’ DP's reactie, in de vorm van een panopticumstuk voor Forum, werd niet gepubliceerd. Zie Bw TB-DP 1, p. 413-414, en de annotatie op p. 531.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie