E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Bellevue, 3 mei 1933

Bellevue, Woensdagmiddag

Beste Jan,

Het blijft dus afgesproken dat je den 6en komt, Zaterdag (niet, zooals ik eerder schreef, Zondag). Ik ben dan om 11 u. 10 aan den trein. Je blijft dien heelen dag bij ons - wij eten dan eerst in Parijs - omdat Arthur dien middag pas thuiskomt en het dus wat druk wordt voor Annie; maar je slaapt wèl direct bij Arthur. Ik wou in Parijs eten met jou en Pascal Pia, met wien ik je nog altijd kennis wou laten maken; daarna gaan we naar huis en eet je 's avonds bij ons. 's Middags, als je niet te moe bent, maken we hier dan nog een kleine wandeling; alles staat nu in bloei en je komt nèt op het goede moment, het is hier nu werkelijk heerlijk. Arthur komt om 5 uur zoowat thuis; daar zij op 5 min. afstands van ons wonen, kunnen we er natuurlijk ieder oogenblik (ook voor of na de wandeling) even heen. We zien allen met spanning en onvermengde vreugde naar je uit. Hartelijke groeten vooruit, ook aan de ‘jouwen’ en van Bep en arrivederci!

Je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie