E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bellevue, 5 mei 1933

Beste Freddy,

Ik vroeg Rudie je het verschil uit te leggen tusschen iets verloochenen en iets als voorbij beschouwen. Ik hoop dat hij daarin geslaagd is.

Dank voor je nieuwe missive en de daarin vervatte onmisbare uiteenzettingen. Ik ben bv. heel blij te weten dat Max geen pooier wordt, maar is - en raad je aan, het zoo bewonderde verhaal hierop toch nog eens te onderzoeken. Misschien dat Rudie je ook hierbij wat helpen kan.

Verder wensch ik je het beste met al de volgende phazen van je frissche onbelezenheid. Ga zoo voort en...

Beste groeten van je

EdP.

P.S. Ik zou je - blijkbaar hevig anti-communistische - ideeën over ‘levensgenieten’ etc. nog wel willen rechtzetten, maar heb daarvoor geen tijd. Alleen dit: het ‘levensgenieten’ van Couperus heeft voor mij met een communistische opvatting van het bestaan niets te maken; ik verwijt hem alleen dat zijn Max op zijn manier van het leven geniet en daarover schrijft, en toch, zeer duidelijk, geenszins C. is. Dit is een zuiver literaire fout, waar Gans en Last geheel buiten staan, geloof me.

Bellevue, Vrijdag.

In haast.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie