E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 3 april 1933

Bellevue, Maandag.

Beste Jan,

Van Tuynen2637 mag jou aan het groene gras laten denken, ik zie een bleeksch... personage voor me, met langoureuze ouwejuffrouwenallures. Ga niet zoozeer op de beteekenis af als op de klank! Ik moet een gelijkwaardige klank hebben, zonder van; twee syllaben, een beetje rond en pittig. Wil je Reefsen, Bredius - of is je dat te protestantsch? Ik dacht, moet je weten, dat ik in Bloklandt (met dt) een echte nette naam had, iemand van goede familie en zoo; zijn er niet Beelaerts(en) van Blokland? Wil je Graafland? Bedenk zelf iets anders, maar liever niet Van Tuynen. - Wat je me allemaal opgaf is niet te brengen in één boek. Dat zou 600 blzn. worden! Ik houd op met Indië, en enkele herinneringen (zooals dat uitkomt) van hier. Bv. je krijgt wèl: Clairette + mama (kort); Méral en Eveline Blackett, maar niet de complete portrettengalerij van Gistoux. Dat later, als er ook meer recul voor is, in een eventueel volgend boek: als Arthur 40 jaar en ouder is... Wat je zegt over Jane verwondert me; ik heb bijna niets over haar gezegd. Zou dat nu komen omdat je de werkelijkheid aan het weinige dat ik schreef vastknoopt, of om een andere reden? Kan je dat uitmaken? - J.v.N. kan altijd bij ons, als Arthur hem niet hebben kan; ik informeer daar straks naar. Nu, later meer. Hartelijks, ook voor Aty etc., je

E.

2637Het gaat om de naam die Greshoff zou krijgen in Het land van herkomst; de keus viel op Graaflant.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie