E. du Perron
aan
H. Marsman

Bellevue, 30 december 1932

Bellevue, Vrijdag.

Beste Henny,

Waar is onze correspondentie uitgescheden? Schreef ik je nog dat ik je stuk over Feuchtwanger2488 las (en doorzond) en hoogelijk apprecieerde? Je moest zulke stukken ook voor Forum schrijven. Ik kom nu zelfs voor zooiets. Wij wilden in Augustus een brievennr.2489 uitgeven: brieven van 4 tot 11 blzn. over onverschillig welk onderwerp (aan denkbeeldige of echte correspondenten, maar geen artikelenmet-aanhef, ook geen gewauwel). Wil jij ons zooiets bezorgen? Tusschen nu en Aug. heb je den tijd.

Hoe gaat het met de zaken?

Kan je Querido vragen hoe het met zijn opinie staat, en als hij er niet voor voelt, of hij mij dan die twee boeken terug wil zenden? Trouwens, in ieder geval kan hij dat doen.

Wij werken aardig en verdienen ook wel wat noodig is - voor het oogenblik gaat het best.

Wanneer komen jullie hier? Schrijf eens, al is het een briefkaart.

Veel hartelijks, ook onder de vrouwen,

de hand van je E.

En natuurlijk ‘all hail’ met 1933! hè?

2488In De gids 97 (1933) 2 (februari), p. 332-335.
2489Dit idee werd niet gerealiseerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie