E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [30 december 1932]

Bellevue, Vrijdag.

Beste Menno,

Dank voor je lange reactie op mijn stuk; ik apprecieer het dubbel omdat ik begrijp hoezeer de verschillen tusschen ons, niet alleen hierin uitkomen, maar op het oogenblik extra voor jouw gevoel, waar je zoo met je eigen problemen bezig bent. Een herlezing in druk zal je, denk ik, meevallen. De sombere revolutionair aan het slot, dien je niet ‘gelijkwaardig’ vond, is N.B. voor meer dan de helft gebouwd uit betoogen van Malraux! - ik zou dit oordeel dus nog maar ‘herzien’. Ik verzond gisteren nr Rotterdam hfdst 3 en 4 van Dumay, en uit Brussel 3 dln. Nescio en Elsschot. (Zend terug wat je al hebt.) Wil je ‘stootbrigade’ zetten voor ‘br. de choc’ op die 2 plaatsen - als ‘stootbr.’ tenminste goed is, en ook de naam van Stalin, maar laat hem Joessoef heeten, niet Jozef (zoo héét hij trouwens!) Ik denk dat ik er op de proeven hier en daar nog wat bij schrijf. Ik ben èrg benieuwd naar de Zieke; kan je me over een tijdje een gedeelte ervan sturen? Coster kwam hier volledig in 1e proef; het is afschuwelijk die rommel telkens nòg eens te moeten lezen, ik heb er nu meer dan mijn bekomst van. Maar als het als boekje binnen komt, is mijn vreugde weer groot. Nu, de rest naar Rotterdam.

Hart. groeten van je

E.

Het beste met 1933, natuurlijk, vooral in verband met het plan, dat wij zeer toejuichen

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie