E. du Perron
aan
H. Marsman

Bellevue, 15 oktober 1932

Bellevue, Zaterdag.

Dank voor je hartelijke brief. Misschien heb je gelijk en levert dat essay-plan toch niets op. Wil een Holl. uitgever voor grof geld misschien een vertaling van me, van den laatsten roman van Dekobra of van Henri Bordeaux? - Waar zet ik mijn essays? God weet het. In Forum, Groot-Nederland, De Gids, D.G.W., Haagsch Maandblad; we zullen wel zien. Intusschen ben ik nog niets opgeschoten, omdat ik er de juiste draai niet voor vinden kan. Laten we er maar niet over spreken, voorloopig; misschien vind ik wel wat anders. Het gaat hier best en niet best, zooals je het neemt; - ‘moreel’ opperbest, ‘pecuniair’ erg zoozoo. Coster moèt nu in boekvorm uitkomen en nu ik weet hoe ik zal worden aangevallen, wijzig ik ook de slotzin, die zéér onjuist is, gegeven de Holl. mentaliteit.2361 Ik voeg er nog ½ bladzij aan toe, die volmaakt preciseerend zal zijn. Heb je ooit Boender over Querido gelezen? het is minder dan mijn Coster als geschrift op zichzelf, maar even ‘nuttig’, als je dat woord nog gebruiken kunt, voor Holland. En bij momenten ook heerlijk om te lezen; wat die Q. voor een duizelingwekkende idioot is, blijkt er toch wel zonneklaar uit. - Nu, de rest later, dit vnl. als dank voor de hartelijkheid van je schrijven. Amuseer je op de Brulard-herdenking.2362 Het beste voor jullie van ons;

je E.

2361De wijziging luidde als volgt: ‘Of liever, op dit punt gekomen vraag ik nog slechts om de argumenten die men gebruiken zou in een streek, waar Kokadorus vereerd zou worden als een filosoof.’ (Uren met Dirk Coster, p. 144; Vw 2, p. 387).
2362Dit diner ter ere van Stendhal werd gegeven ten huize van de Utrechtse rechter en maecenas J.E. van der Meulen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie