E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 14 oktober 1932

Bellevue, Vrijdag.

Beste Henri,

Excuseer briefkaart. Ik ben aan het werk, en verder is het een zaak van economie! Hieronder dus het antwoord:

Neen, tracht toch maar Sterne en Tom Jones te verkoopen; prijzen laat ik aan jou over. - Hoe staat het met de z.g. ‘kop-uitgave’ van Multatuli, die je nog steeds voor me zoeken zou? Geen enkel frisch exemplaar meer te bekennen? - Ja, zend mij Thomson, Masters of Mystery,2357 maar dan zoo spoedig mogelijk; ik ga net een stuk schrijven over het detective-verhaal naar aanl. van Aveline's Double Mort de Fr. Belot. - Tant pis voor de ‘geest’ van Anth. Donker2358; als het lijkt op de heroïek van Den Doolaard is het opperbest, en kan het misschien Borel bang maken. Kan je mij dat Stem-nr. niet ter inzage sturen? - Géén Van Schendel voor mij2359; voor alles wat niet gekocht moet worden houd ik voortaan krampachtig mijn beurs dicht. Maar ik heb je zeker niet ‘als boekhandelaar afgeschaft’; wàt ik bestel, gebeurt nog bij jou! - Arme Darja, en Slau is nèt weg; arme Slau, die dit misschien aan boord te overpeinzen krijgt...2360 - Een aangenaam Fransch boek? Welke trant? Belot is nogal boeiend, maar jij houdt misschien van iets anders. Hart. groeten van je

E.

2357Deze en volgende detective-verhalen die DP bestelde, had hij nodig voor de ‘Dialoog over het detective-verhaal’ in GN 31 (1933) 1 (januari), p. 61-75, later opgenomen in De smalle mens, omgewerkt herdrukt in Het sprookje van de misdaad (Vw 6, p. 549-569).
2358In De stem 12 (1932) 10 (oktober), p. 1019-1020 werd van Anthonie Donker de ‘gezellige een-acter’ ‘Such is life in China, of: Het démasqué van den antiburger’ gepubliceerd. Het stukje, waarin als personages optreden Menno, Eddie, Jan S. en Oome Jan, was een satire op de Forum-groep. De zinspeling op Den Doolaard en Borel heeft betrekking op het artikel van de eerste in De gemeenschap. Borel maakte in Het vaderland van 1 oktober 1932 (av.) enige kritische opmerkingen over Den Doolaards toon.
2359Jan Compagnie. Rotterdam 1932.
2360Een zoontje van Slauerhoff en Darja Collin werd dood geboren.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie