E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bellevue, 13 oktober 1932

Bellevue, 13 October '32.

Beste Sander,

Ik heb je van allerlei te vragen. Maar eerst die Coster-uren maar afdoen. Menno en Jan willen een soort ‘N.V.’ oprichten om het ding toch uit te geven; Jan wil eerst nog probeeren bij Meulenhoff en Van Kampen, zooals hij je misschien heeft geschreven; lukt dat niet, dan moet Zijlstra maar drukken (de correcties komen er dan wèl in; ik heb ze tot een minimum teruggebracht, en bovendien bestaat de helft ervan uit gewone drukfouten!) en dan lijkt het ons het beste, met het oog op het ‘publiek’, dat jij er gewoon als uitgever op vermeld wordt. Lijkt je dit goed? Zijlstra zou Menno prijsopgaaf doen. - Wil jij het ding dan ‘beheeren’?

Gaat het nog altijd even slecht met Mikrochaos? Dat Bij Gebrek niet zoo best gaat, is tot daaraantoe; maar hoe staat het dan met al die bestellingen van Parlando, toen dat reeds uitverkocht was?

Heb je de oude oplage van Bij Gebrek en Poging tot Afstand nu vernietigd? (Op enkele exx. na, voor mogelijke ‘verzamelaars’.) Hierop heb je me ook nooit geantwoord.

Is onze Byron ter zetterij? Wanneer krijg ik dan proeven?

Heb je de tekst van Levet nu terug? Zoo ja, wil je mij die dan zenden? Misschien geef ik hem later uit...

Hoe staat het met Tegenonderzoek? Je zou geen haast maken, zei je, en Donker laten voorgaan. Dit lijkt mij ook best; maar komt het boek dan volgend jaar uit? Ik heb hier liggen: de copy voor een 4e deel ‘cahiers’, maar dat zal dan zeker nooit meer verschijnen, tenzij ik het zelf betaal? En wanneer ik weer eens iets ‘zelf kan betalen’, vraag ik mij met weemoed af.

En hoe zal het nu gaan met Nutteloos Verzet? Komt dat in ieder geval nog bij je uit; of vind je dat ik daarvoor ook maar een andere uitgever moet zoeken? Ik ben er wel opgesteld dat dit ook volgend jaar verschijnt, zooals het nu is.

En verder? Als ik nu een roman schrijf, of een nieuwe bundel verhalen, wil jij die dan hebben? ik bedoel: vind jij het dan mijn ‘plicht’ om jou die aan te bieden, of vind je het juist heerlijk als ik daarmee naar een ander loop?

Je begrijpt uit dit alles één ding: ik vind het oneindig prettiger om met jou te doen te hebben, dan met allerlei anderen, maar het is wel een akelig gevoel, èn in het algemeen, èn tegenover jou, om een zoo onverkoopbaar auteur te zijn! En als je al sympathie mocht hebben voor mijn schrijverij, het zal toch wel niet je bedoeling zijn om je bij mij te abonneeren op een reeks stroppen.

Ik vind het verdomd beroerd voor je dat je zoo weinig ‘zaken’ doet. Zoo één, dan verdiende jij toch een beetje succes. - Maar laat ons daarom nu maar precies zeggen wat we verder doen, graag of niet. Wil je mij zoo spoedig mogelijk op àl deze vragen antwoorden - het rijtje af, please? Ik wacht met spanning erop.

Met hartelijke groeten, steeds je

Eddy

Ik kan deze maand ook onmogelijk die fl.49. aan Boosten en Stols betalen. De volgende maand zend ik fl.20.- Ik word hier overstroomd met rekeningen van de ‘installatie’, en mijn moeder kan niets extra's zenden.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie