E. du Perron
aan
S. Vestdijk

Gistoux, 31 augustus 1932

Gistoux, Woensdag 2 uur.

Beste Simon,

Door een stomme manoeuvre van mijn moeder, die het weer met Simone wil aanpappen, is S. nu hier gekomen en blijft hier twee dagen. Ik heb haar zooeven teruggezien, en haar ‘ressentiment’ enz. is veel minder geweest dan je verwachtte; dus dat viel nogal mee; maar ze zegt dat ze me liever vooreerst niet terugziet. Ik vind dit heele gedoe uiterst pijnlijk en van de kant van mijn moeder meer dan ondelicaat (ik heb het haar dan ook duidelijk gezegd); om S. nu niet te dupeeren, die hier gevraagd werd en er niets aan kan doen, ga ik vanmiddag om 6 uur naar Brussel en zal den tijd dat zij hier is bij de Greshoffs logeeren. Waarvoor in dit décor het verleden voor zóó weinig noodzakelijks weer terugroepen? - ik snap niet hoe iemand zoo weinig met de gevoelens van een ander rekening kan houden! en dan nog zoo naïefweg...

Kom jij dus in ieder geval niet vóór Maandag, want S. neemt Gille Zaterdagmorgen van hier weer naar Br. mee. Ik heb haar over je komst in dit verband gesproken en ze vindt het goed dat hij weer hierheen gaat als jij komt. Zaterdag is zij weer in Brussel en ben ik wschl. weer in Gistoux. Kom dus liefst Maandag of Dinsdag.

Met hartelijke groeten, je

E.

Over B.G aan E. en zoo later meer. Véél dank voor de aandacht die je eraan wijdde; ik geloof dat je op menige plek de spijker op de kop slaat over dit boek!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie