E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 15 juli 1932

Gistoux, Vrijdag.

Beste Sander,

Ik ontvang daarnet, door jouw tusschenkomst wschl., de alleraardigste attentie van Larbaud.2242 Kan je mij zijn adres opgeven, zoodat ik hem persoonlijk kan bedanken? Wij gaan Maandag a.s. van hier weg, voorloopig naar Melreux-Hotton, maar het hotel daar is ons nog onbekend, dus schrijf maar naar Gistoux, dan volgt je missive ons wel. - De revisie van B.G. aan E. zond ik eergisteren terug; wil jij zorg dragen voor een laatste ‘aanblik’, opdat er niet zooveel drukfouten in staan als in Een Voorbereiding? Ik krijg ook nog antwoord van je over verschillende dingen en een staaltje blauw papier voor het omslag van Bij Gebrek. De Byron-bloemlezing is nu op een haar af uitgemikt, herwogen enz. en zou in totaal worden: 72 blzn.

Met hartelijke groeten,

steeds je E.

2242Een opdracht van Larbaud aan DP in diens vertaling van Lepauvre chemisier.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie