E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 11 juli 1932

Gistoux, Maandag.

Beste Freddy,

Je stuurt me een heel dagboek, waarvoor veel dank, maar hoe kàn ik daar, in deze hitte, ook maar voor 1/10 op antwoorden? Ik doe niets dan smelten en kan ‘nauw ademhalen’. Als deze hittegolf nog een week duurt, ben ik lang vóór Coster begraven.

Je enthousiasme vleit me zeer, maar galopeer je ook hier niet wat erg, en is dat geen Costerlijke ondeugd? Bovendien, dit 1e stuk is werkelijk het beste niet; houd dus een béétje lof over voor de volgende stukken.

Le Détournement de Mineure is de ondertitel van Aimienne; misschien vonden ze het te lang voor die Mercure-uitgave. Maar verder is er zeker niets aan veranderd.

Het literatuurboek van Klabund2228 ken ik en vind ik een volmaakt prul. Ik sprak er met Ter Braak over, gisteren even vóór de Forumvergadering in Brussel, en was blij dat hij er precies in dezelfde bewoordingen over sprak. Ook een poëet van het Klabund-soort heeft soms een tientje noodig, waarvoor hij dan zoo'n werkje opknapt.

Het gedichtje2229 is aardig, maar toch wel uitsluitend voor den 20-jarigen leeftijd. Overigens is dit ‘Wein, Weib und Gesang’-genre nogal banaal, ook als het gereleveerd wordt (of heet te zijn) met ettelijke ‘notabene's’ van het droef-vermoeide Weltschmerz-soort dat in vele cabarets opgeld doet. Maar vergeef dit een zooveel minder frisch man, als mij, en denk vooral dat het prachtig is en dat jij gelijk hebt. En natuurlijk: veel dank.

Van wonen weet ik voorloopig nog niets af, maar wij gaan eerstdaags naar de Ardennen. Hartelijke groeten, ook aan Rudie, van je

EdP.

Nog andere vragen moet ik beantwoorden.

Voorpost zocht ik voor je, maar het schijnt zoek; weggevlogen misschien, zooals dùnne poëzieboekjes soms doen. Als ik het ooit terugvind, gaat het naar je toe.

Poging tot Afstand zal ik je nog wel eens cadeau doen, als ik weer met Stols in aanraking kom. Koop in ieder geval iets beters!

Die uitgave van Poe, die jij bedoelt, in 2-kolommen gedrukt in een eerste-rangs-rotletter vind ik gewoonweg afgrijselijk. Maar goedkoop zal het wel zijn.

Die ‘biografie’ van Villon door Carco2230 is een hevig snertboek, zooals van dezen auteur te verwachten viel, en bij uitstek bij zóó weinig verwantschap met zijn ‘model’. - 't Serstevens las ik niet. Ik ken van hem één alleraardigst boek: Le Vagabond Sentimental, en verder 2 of 3 inferieure producties, als het Benoit-achtige Taïa, die mij van verder confrontaties met zijn drukletters hebben afgehouden. (Maar ik veronderstel dat je me per keerende zult voorhouden hoe ernstig ik hier weer dwaal en welk een meesterstuk Taïa of Le Dieu qui danse of nog zoowat wel is.)

Kan je mij een lijstje bezorgen van de dichters die in Nwe Geluiden 3e druk voorkomen, in de goede volgorde? Alléén de dichters, niet de gedichten. Bij voorbaat dank.

2228Geschichte der Weltliteratur. Berlin 1921.
2229Een drinklied van de Zweedse dichter Carl M. Bellman (1740-1795).
2230Le roman de François Villon. Paris 1926.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie