E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 21 juni 1932

Gistoux, 21 Juni.

Beste Freddy,

Ik ben uit Lugano hierheen geroepen door een telegram, omdat mijn moeder weer goed ziek was. Het gaat nu weer beter, maar ik heb de handen vol met het opruimen van allerlei ‘zaken’, waar ikzelf ook niets van begrijp.

De 4e druk van N. Geluiden zag ik; wat jij ervan denkt is ook zoo ongeveer mijn gevoelen. Alles bijeen genomen blijft het een vervelende bloemlezing (en helaas nog steeds de beste die we hebben!) Dank voor de 2 knipsels; zeer fraai, inderdaad; vooral dat van Kwak.2195

Coster komt in het volgend nummer en zal het Forum blijven overstroomen tot en met December. Goed?

Ik houd hier op, omdat ik geen tijd heb. Bedank Rudie voor zijn brief (roerend zijn jullie aanteekeningen over-en-weer over elkaar en ik heb van deze zijlichten natuurlijk behoorlijk geprofiteerd!) en tot een volgend maal.

Met hartelijke groeten, je

EdP.

De Portugeesche verzen van Sl. in Helikon2196 behooren tot het allerbeste wat hij ooit schreef. Die 2 versjes in Forum2197 vond ik matig. Het Verboden Rijk dreigt nog heel lang te zullen doorgaan.

In haast.

2195DP noemde Borel, o.m. gespecialiseerd in Chinese literatuur, Hang Wang Kwak. In Het Vaderland van 12 juni 1932 (okt.) had Borel het juni-nr. van Forum besproken, en opgemerkt dat het daarin opgenomen gedicht van Jaap van Gelderen, ‘Noodklok’, waarin de dreiging van Japan ter sprake kwam, getuigde van een volslagen onwetendheid met de toestanden in het Verre Oosten. Ook maakte Borel toespelingen op Gistoux, dat hij herkende in Vestdijks verhaal ‘Ars Morièndi’, dat ook voorkwam in het juni-nr. van Forum.
2196‘Aankomst’, ‘Vida triste’, ‘O Engeitado’ en ‘Saudade’. In Helikon 2 (1932) 1 (januari), p. 3-9.
2197‘Epitaaph’ en ‘Volkswijze’. In Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 390-391.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie