E. du Perron
aan
C. van Wessem

Gistoux, 2 juli 1932

Gistoux, Zaterdag.

Beste Constant,

Dank voor Reinald; ik denk dat ik er een heele omgewerkte lezing van maak (in een ander verband). Deze lezing houd ik dan maar zoo*. Maar Vic vertelde mij eens dat teksten bij De Vr. Bladen uitgegeven in geen 3 jaar mochten worden herdrukt. Is dit zoo?2216 Als ik de boel omgewerkt in een grooter ensemble zet, geldt deze conditie dan ook?

Daendels2217 vroeg ik aan, maar ik zag nog niets. Wat is er toch eigenlijk met je Vuistslag geschied? en waarom hebben we nooit dat Berezina-fragment van Daendels gekregen, waar wij toch over hebben gecorrespondeerd?

Had ik je een trouwkaartje moeten zenden? Ik heb mij van die dingen zoo goed als niet bediend; en wat de ‘nieuwsgierige boschgeesten’ betreft, is dit een titel waar je, voor de gelegenheid, onzen goeden Vic mee siert?

Je hebt de groeten van ‘Madame’ terug en een hand van je

E.

Was Daendels een vènt?2218 Hoezeer zullen wij, ‘ventisten’, zooals Bloem ons zoo grappig noemt, hem dan niet beminnen en met juichzangen binnen ons forum halen!

*Voor jullie apart, bedoel ik.
2216Zie de briefkaart aan Van Wesssem van 6 oktober 1932, waar van een termijn van twee jaar sprake is. Overigens kwam in het contract dat tussen de redaktie van DVB en uitgeverijen De Spieghel te Amsterdam en Het Kompas te Mechelen gesloten was een dergelijke bepaling niet voor.
2217De ijzeren maarschalk.
2218Dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie