4162 (1174a). Aan A. Faber: Gistoux, 21 juni 1932

Beste Ant,195

Hierbij een leerzame pennestrijd tussen Menno en Maurice Roelants, die Menno mij opdraagt aan jou door te zenden.196 Zeer leer-

[p. 84]
zaam en wetenswaardig voor jou vooral, want ik hoorde den brief van Maurice tot in onderdeelen op een vergadering van nu minstens 2 maanden geleden.197 Laten we één ding hopen voor de beide combattanten: dat ze allebei aan hun eigen gevaren ontkomen; dat Maurice niet tot ‘philister’ en Menno niet tot ‘querulant’ ontaardt. Dan kunnen ze nog een tijdje voortgaan, dunkt me, met elkaar te waardeeren, zooals nu gebeurt.

Met hartelijke groeten, ook van Bep, je

Eddy

Gistoux, 21 Juni.

195Antje (Ant) Faber (geb. 1905), volgde een bibliotheekopleiding; zij ontmoette Menno ter Braak in november 1931 in Zutphen en trouwde met hem op 2 augustus 1933.
196DP had zich altijd verzet tegen redactionele inmenging in panopticumstukken. Ter Braak en Roelants vonden daarentegen redactionele inmenging gewenst. Op de redactievergadering van Forum op 11 mei 1932 was dit thema uitgebreid aan de orde geweest, zie DP's brief 1126 van 12 mei 1932 aan Ter Braak (Bw TB-DP 1, p. 206-207).
197DP vatte deze brief samen in 1178 aan Ter Braak van 22 juni 1932 (Bw TB-DP 1, p. 243).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie