E. du Perron
aan
J. Greshoff

Scheveningen, 26 maart 1932

Scheveningen, Zaterdag.

Beste Jan,

Menno is werkelijk een prachtvent; hij heeft, na verschijnen van de Filmliga, waarin een stuk van Scholte, vol filmische lyriek, mijn stuk verving, een stuk tégen dat stuk geschreven, waardoor het best in stukken zou kunnen gaan!2100 En, zooals hij mij schrijft: het gaat een herhaling worden van het geval Binnendijk; het is de film pur na de poésie pure. En à quand de peinture pure van de specialisten die het zoover gebracht hebben (met de zelfverblinding) dat zij in de Nachtwacht geen enkele militair meer zien? (Ik herinner mij een groot gesprek hierover met jou, waarbij Keuchenius2101 stomverbluft zat te luisteren. Als je maar weet dat wanneer dit gesprek zich ooit in druk tusschen ons herhaalde, jij de rol van Scholte-Binnendijk krijgt voor de schilderkunst!) Ik ga trouwens als ik ook een stuk schrijf over deze filmkwestie - want ik heb nog van allerlei te zeggen, ondanks het artikel van Menno - meteen een woordje erbij doen over de plastiek-specialiteiten. (Motto: ‘leve het gezond verstand’! - mits nièt van M. Homais.2102)

Ik ga ook een stuk schrijven over onze epigonen - meer bepaald die van jou en mij - die nu het land overstroomen, vanuit Het Venster over het Forum tot op de Helikon. Als we niet snel onze houding ook dààrtegenover aangeven, krijgen we de reputatie dat wij de pleegvaders zijn van iedere berijmde borrelpraat over een paar ‘wrange’ gevoelentjes. En dat vind ik bepaald even erg als de pseudobezweringsformulieren met opstandige engelen, wijn, harten, witte vlammen en donker bloed. Als je de idioten meekrijgt, wordt het altijd héél gevaarlijk.

Er was verder eenige wrijving in Forum, vnl. door de voorzichtige houding van Zijlstra, die nu aarzelt om Uren met Coster in de reeks op te nemen. Dan moèt het, volgens Menno, ook compleet in het tijdschrift. Ja, maar dàn wordt het risico voor Zijlstra ook weer uiterst gering, als hij het heele zetsel heeft! Dat voor zóóiets stoms zóó lang moet worden gedelibereerd, is toch wanhopig in dit land. Iedere behoorlijke uitgever zou gezegd hebben: ‘met iets meer dan de helft v/h zetsel in Forum, neem ik de risico voor den boekvorm’. Maar ik vrees dat die ‘geschikte Zijlstra’ tenslotte ook maar een pover businessmannetje is, die zijn zetters-instincten niet verloochent - en in ieder geval, qua mensch 1000 × liever Sander! Ik denk er sterk over om hem de tekst nu niet te geven, ook als hij geheel in Forum komt; en wèl aan Sander of wie maar. Tenslotte word ik liever fatsoenlijk behandeld, dan alleen maar met maximum van kansen verkocht. En dit weet ik wel: als Coster niet bij Nijgh & Van Ditmar uitkomt, dan ook geen énkel geschrift van mij bij die firma, al was het de eenige van het land. Verrek en tant pis dan maar!

Nu, ik ben zeer verlangend naar je sonnetten. Tot begin April dus in Brussel. Hart. groeten aan je gast‘herrschaften’ en de poot van je

E.

Ik ben weer in orde, maar niet naar Jany gegaan. De Marsmans komen straks hier in Scheveningen.

2100‘Bij het graf van den “cineast”’ in Filmliga van mei 1932.
2101Niet geïdentificeerd.
2102Personage uit Flauberts Madame Bovary.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie