E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amsterdam, 28 april 1932

Amsterdam, 28.4.32

Beste Jan,

Gisteren was ik den heelen dag bij Jany; het was erg gezellig; maar vandaag moest hij naar Amsterdam. Ik ben maar meegegaan en zit nu bij Willink, die zeer goede dingen heeft gemaakt in dezen laatsten tijd. Ik bedenk daar dat jij in Juni in Holland bent, zou jij nu niet (inpl. van Engelman) een stuk over Willink willen schrijven voor Forum, van desnoods een blz. of 8; eindelijk eens een behoorlijke studie, waarin je dan ook zou wijzen op de heele ‘ontwikkelingsgang’ van dit werk. Je zou daarvoor dan wel bij W. moeten komen; maar zou dat niet gaan, als je toch in Holland bent? Als Engelman dat stuk schrijft, zit het natuurlijk tòch vol met ‘voorbehoud’, en, wat erger is, uit den geest van Wiegersma. Wil je, als je hiervoor voelt, met Willink iets afmaken? - Ik ben Zondag en Maandag in Den Haag terug; daarna...? misschien in Rotterdam, of in Amsterdam, of God weet waar. De stukken zijn er nog steeds niet. Vanavond ga ik met Jany weer naar Bergen terug. Dadag, groeten aan Aty en van Willink,

de hand van je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie