E. du Perron
aan
J. Greshoff

Scheveningen, 15 maart 1932

Scheveningen, Dinsdag.

Beste Jan,

Hoe vervelend voor je, deze historie met Jany. Maar je geeft me geen bizonderheden, zoodat ik feitelijk niet weet waar het om gaat. Kan je ons dat stuk over Proust niet zenden? Als het eenigszins gaat, plaatsen we het in Forum. Maar we zijn overstroomd door copy, en vooral op ‘essayistisch’ gebied zijn vele komende nummers al vol. Ik vind de correspondentie van meneer Proust bovendien als onderwerp allesbehalve belangwekkend. Maar n'importe, als het een aardig stuk is (zet er dan ook een speciaal titeltje boven) dan kàn het wel. Is het erg groot?

Ik schreef een stuk voor Filmliga, dat mezelf en Menno nogal amuseerde; over de film Sjanghai Express van Mariene Dietrich.2097 Ik werk nu weer aan mijn tooneelstuk. Maar heusch, deze ‘hang’ toestand is fnuikend. Ik wou dat we 1 Mei waren. De regeling van het kind is ook een heele affaire op zichzelf. En ik ben nu wel gescheiden, maar de scheiding is nog steeds niet ingeschreven; het wachten is nu op papieren uit Utrecht.

Prachtig dat het boek met Meulenhoff2098 tenminste in orde komt. Geef je dààr dan ook serieus aan en bewijs de heeren in Holland dat je ook nog wat anders kunt zijn dan een polemicus en een ‘boutadist’.

Thijs Vermeulen is een ernstig man; hij hoort als zoodanig beter in De Gids.

Doe mijn beste groeten aan de famiglia Van Schendel, en ontvang zelf een ferme hand van je

Ed.

P.S.2099 Ik ga misschien eerstdaags wat maraudeeren naar Amsterdam.

2097Geschreven op verzoek van Ter Braak, redakteur van Filmliga, en door Henrik Scholte, mederedakteur van dit blad, vervangen door een stuk van eigen hand over deze film.
2098De door Greshoff verzorgde poëziebloemlezing Kent Uw Dichters!, in 1933 bij Meulenhoff te Amsterdam verschenen.
2099Dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie