E. du Perron
aan
C. van Wessem

Utrecht, 12 februari 1932

Utrecht, Vrijdag.

Beste Constant,

Mijn zwerftochten worden zoo grillig dat ik er zelf niets meer van weet. Ik ging ziek van Utrecht naar België, kwam daarna in Holland terug (bij katholieke menschen in Voorburg!), ben nu weer in Utrecht, ga overmorgen (Zondag) weer naar België, en ik weet niet voor hoe lang (3 dagen of een week). - Zend je stuk2077 naar Bouws; er is heel veel kans natuurlijk dat het wordt opgenomen. Maar ik beslis niet alleen. Ik ben benieuwd naar de Berezina! Zet er een pakkende titel boven, en onderaan het stuk pas: fragment uit (etc.) - of heelemaal niet. Je kent het adres: Wijnhaven.2078 Tot later.

Met beste groeten, je

E.

2077Zoals blijkt uit 1189 is het hier bedoelde stuk dat tenslotte niet voor Forum werd ingezonden, een fragment uit hfdst. VIII, ‘Impossible n'est pas Français’ uit de roman De ijzeren maarschalk, Het leven van Daendels, ‘soldat de fortune’.
2078Wijnhaven 113 te Rotterdam, waar de fa. Nijgh en Van Ditmar was gevestigd, was het redaktie-adres van Forum.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie