E. du Perron
aan
C. van Wessem

Utrecht, 15 januari 1932

Utrecht, Vrijdag.

Beste Constant,

Hierbij de proeven terug; ik heb ze zorgvuldig nagegaan, voor zoover mij dat zonder tekst mogelijk was. Kijk al die ‘de’'s en ‘den’'s toch goed na; dat moet in een tekst als deze in orde zijn, vind ik. Verdere aanwijzingen op de proeven; de vertaling doet het hem wel, maar ik geloof dat je beter had gedaan je tot één goede vertaling (die van Schiffrin) te bepalen, inplaats van deze combinatie - ik weet niet waarom.

Nu, ik hoop dat je wat aan mijn gekrabbel hebt.

Wanneer kom je eens hier? Schrijf mij dan, of Hennie, voor een ontmoeting. Ik ben tegenwoordig aan het werk, en zit ook voor de goedkoopte veel thuis.

Wat een heerlijke Vlaamsche uitgaven komen er in de nieuwe V.Bl.! Een bundel van Urbain van de Voorde, Walschap over den verkeerden Cantré - tous mes compliments! Wanneer komt de echte Coster er in? een vervolg op het Schetsboek lijkt mij aangewezen.2061

En jouw Vuistslag?

Tot ziens, misschien gauw. Beste groeten van je

E.

2061Op een afzonderlijk blaadje bij schrift 1 van de negende jaargang van DVB werd van Gerard Walschap de monografie Jan Frans Cantré aangekondigd, over de minder bekende broer van Jozef Cantré, evenals deze beeldend kunstenaar. Van Urbain van de Voorde, door DP beschouwd als de Vlaamse evenknie van Dirk Coster, werd geen werk aangekondigd in DVB, evenmin gepubliceerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie