E. du Perron
aan
A. Lehning

Den Haag 29 september 1931

Haag, 29.9.31.

Waarde Heer Müller Lehning,

Veel dank voor de gezonden brochures. Die over Sacco en Vanzetti zal ik u na lezing terugsturen; mocht ik op het bezit ervan gesteld zijn, dan krijg ik wel het ex. van Ter Braak. De brieven van die 2 mannen las ik; er staat inderdaad veel goeds in, en vooral het geval is aangrijpend; maar de mentaliteiten zelf zijn mij toch te simplistisch, het zijn voor mij après tout te veel brave menschen alleen, hoe trouw dan ook aan ‘de zaak’ en hoe berustend dan ook tegenover dien gerechtelijken moord. Hoe vreemd: u voelt voor deze menschen tot buiten hun geval, en u interesseert zich nauwelijks voor Sawinkov, die als mensch toch oneindig interessanter is. Ik ben door Sawinkov eenvoudigweg gefascineerd; ik hoop dat u met eenige belangstelling mijn stuk over hem lezen zult.

Ik interesseer mij voor uw uitsluitend politieke brochures niet zoo ‘ten deele’, als u veronderstelt. Maar ik ben maar ten deele ‘fähig’ om ze naar waarde te schatten, dàt is het ware. Enfin, ik zal mijn best doen.

Ik zou het prettig vinden als ik u voor uw vertrek nog terugzag. Ik heb hier Een Voorbereiding voor u; de andere deeltjes moet ik u door Stols laten sturen; dit gebeurt zoodra ik uw nieuwe adres heb. Als u Slau hier komt opzoeken (ook hij hoopt zeer u te zien) konden we het zoo schikken, dat we bijv. samen naar Scheveningen gingen. Mijn adres is vanaf overmorgen (1 Oct.) Van Imhoffstraat 16, Den Haag; tot dan het oude: Joz. Israëlslaan 7. Als u mij schrijft met welke trein u komt, zou ik u aan het station kunnen opwachten.

Heeft u mij meer dan 1 paket gezonden? ik kreeg n.l. nog een kaart dat 2 onbestelde paketten door mij aan het een of andere postkantoor moeten worden afgehaald. Dat zal dan vanmiddag gebeuren. Misschien zijn het de nrs. van I 101978, die niet in den brievenbus konden? Indien ja, dan ook daarvoor nu reeds veel dank.

Met hartelijke groeten en in de hoop u terug te zien, gaarne uw

EduPerron

1978Dit tijdschrift verscheen onder redaktie van Lehning van 1927 tot 1929.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie