E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 13 juni 1931

Gistoux,

smoorheet.

Beste Henri,

Dank voor je briefkaarten; de laatste (Chillon), heel mooi, wordt als bladwijzer gebruikt. Je zult, terugkomende, al een brief van me op je vinden wachten. Voldoe ten spoedigste aan mijn verzoeken, en vergeet vooral niet het prospectus van Servire met die aanhaling uit Coster.

Gelijk hiermee zend ik je ook Zebedeus van Van Looy. Van zoo'n boek word ik tureluursch; het is het ‘verfijnde’, melancholiek-opgewekte geleuter van een ouden lettré, die eigenlijk met zijn duimen zat te spelen. Wat Jan dààraan gezien heeft, ontgaat me. Ik kreeg die 3 dln. van je voor fl.7.50. Mag ik ze ruilen tegen wat anders? Als ik er minder voor krijg, is het ook goed; zeg dan maar hoeveel.

Schrijf spoedig; hart.gr. van je

E

Ben je opgefleurd, doorgewaaid, etc. teruggekomen?

Zaterdagmorgen.

(Ik zit hier nog een dag of 5.)

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie