E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 4 juni 1931

Gistoux, Donderdag.

Beste Fred,

Ik sta op het punt naar Brussel terug te gaan. Daarom kort maar goed.

1. Ik ontvang daarnet een pakket, bevattende Korte Arabesken en Van en over mijzelf en anderen Derde Bundel. Dus géén Antieke verhalen. Wacht daarmee! Ik heb nu nog 4 dln. te verslinden.
2. Geef me alsjeblieft op wat er precies staat in de serie Van en over alles en iedereen. Ik begrijp er n.l. niets meer van, omdat deel IV van die serie (die volgens jouw opgave 5 dln. telt) de IIe bundel Van en over mijzelf en anderen bevat. Wat bevat dan deel I, II, III? En wat deel V? - Ik wil alles chronologisch lezen; dus, mij dunkt, na Van en over mijzelf e.a. deel 1 (dat ik je terugzond), eerst Korte Arabesken en De Zwaluwen neergestreken. Wàt eerst? Geef mij dit omgaand op. - Daarna: Van en over mijzelf e.a. II en III. Niet?
3. Zend mij De Vijf Vingers dan maar terug. Of zie je kans het zelf met iemand te ruilen? Nutt. Verzet zend ik je niet dan in de herdruk, verbeterd en uitgebreid. Wacht dus nog even.
4. Over Couperus heb ik géén lust meer te schrijven, vooreerst althans. Trouwens over niets. Ik maak een periode door van dégoût. (Maak je overigens niet bezorgd!) Ik beloof dus niets, en bovendien: vind je zelf al die werkjes eig. niet zonder éénige beteekenis? Verdomme, laten ze C. zelf herdrukken, en verder hun smoel houden, al die hh. letterkundigen, als ze dààr te beroerd voor zijn! Basta.

Met beste groeten, je

EdP.

P.S. - Ik ben niet in principe tégen die antieke verhalen van Couperus, en zal ze zeker met aandacht lezen. In over Lichtende Dr. vind ik alleen het middelste verhaal beneden alles. Die 4 symbolische eromheen niet eens slecht. Het laatste zou je event, kunnen opnemen. Of het vóórlaatste?

Maar misschien doen we beter deze dingen later nog eens te verzamelen, in een apart deeltje, als daar ook nog een uitgever voor gevonden wordt. Ik ben bang dat dit deel nu al heel erg lijvig wordt!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie