E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 2 juni 1931

Gistoux, Dinsdag.

B.F. - Hierbij het eerste deel Van en over mijzelf en anderen terug. Hoeveel zijn er nog, die denzelfden titel dragen? Je gaf op: 4 dln. Maar het kleine boekje dat nu volgt, is weer deel I-II lijkt het, van de serie Van en over mijzelf en iedereen.* Enfin, de chronologische volgorde is jou, Couperus' bibliograaf, veilig overgelaten.

Nu de keuze. Het is inderdaad erg moeilijk; alles is vrijwel even aardig; - aan den anderen kant word-je wel bang dat alles tenslotte weer erg op elkaar zal gaan lijken. Ik stel voor, dit:

1. Michele
2. Geuren van Heiligheid
3. Impulsie en Weifeling
x4. De Lof der Luiheid
x5. Van Orlando's Viooltjes, etc.
6. Nerone
7. Legenden van de Blauwe Kust I, IIx, IIIx, IV. (of misschien II niet, dat ik alleen zou nemen omdat ‘Jan’1834 daar voor de 1e maal in voorkomt! - De beste zijn volgens mij III en IV.)

De kruisjes nemen we vast.

Houd de lijst bij, en het aantal blzn. vooral.

Hart. groeten,

EdP.

*Neen, deel IV, zie ik, en dan staat er: Tweede Bundel I en II. Het is erg gecompliceerd. Wat zijn deel I, II en III van de serie Van en over alles en iedereen? Schrijf mij dit.
1834Regelmatig in het werk van Couperus optredend personage, vriend van de schrijver, en type van de Hollandse burger.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie