E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 27 Maart 1931

Brussel, Vrijdag.

Beste Henri,

Dank voor de eindelijk ontvangen ‘Leven's. Wat een verzameling zwempakken en bloote beenen was daarbij! - ik die gedacht had een complete serie te zullen krijgen over Al Capone. Maar nr. 1 en 2. daarvan ontbreken nog, die zitten wschl. in nog oudere nrs. Wil je probeeren die ook nog voor me te krijgen? nr. 28 en 29 dus, altijd van jrg. 1930.

Van Munthe, als er ingenaaide exx. bestaan, graag de Hollandsche tekst, dus ad. fl. 6.50 ongeveer. Anders: niets. fl 7.50 is mij al te duur voor dit boek - al is het dan een ‘meesterwerk’ - en fl. 10. zéker. En een Zweed doet beter geen Engelsch te schrijven, laat hij zich maar in het Hollandsch uitdrukken - voor òns tenminste!

Ik heb ditmaal een stevige griep te pakken gehad - 2 × zoo erg als de vorige. Harde koorts, enz. - ik voel me nog heelemaal niet lekker trouwens.

Tot zoover dus. Met h. gr. je

E

Zend me die ingenaaide Munthe dan maar voor rekening. Anders wordt het zoo'n heen-en-weer gezend.

- O ja, kan je me eenige inlichtingen geven? Hoe heet die bloeml. van poëzie v. revolutionaire jongeren, ingeleid door Henriëtte R.H.? en wat kost die? Wat kosten de Tijdsignalen1651? (Alles op z'n goedkoopst, d.w.z. ingenaaid.) Wat zijn de revolut. bundels van Van Collem? Kortom, een lijst van al wat er aan revolut. liter. in Holl. is!

1651Het gaat hier om één hetzelfde werk, te weten Tijdsignalen, bloemlezing uit moderne revolutionaire poözie, deel I: Jan W. Jacobs, Jef Last, Freek van Leeuwen en Garmt Stuiveling; verzameld en ingeleid door Henriëtte Roland Holst (1929). Deel II verscheen in 1930.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie