E. du Perron
aan
J. Greshoff

Brussel, 13 januari 1931

Brussel, Dinsdag.

Beste Jan,

Wat voer je uit in Parijs? Heb je Malraux al gezien? Ik las je notities in De Gids1449 en antwoordde vandaag op het stupide stukje van Pom; ik zond mijn stuk naar Wynand; als hij het niet hebben wil komt het wel in de Vr. Bl.

Van Aty en van Wynand zelf hoorde ik dat hij je die aanval op Borel toch terug heeft gestuurd en dat je er zeer boos over was. En wat gebeurt er nu mee? Tòch in DGW. (gewijzigd?) of in De Groene misschien? - In de overtuiging dat W. het na je briefje plaatsen zou, en omdat Van Wessem nog steeds te Berlijn zat, heb ik mijn antwoord, in den vorm van een brief aan de redactie, naar het Vaderland gezonden, met verzoek aan Pannekoek om mij ‘in te lichten’. Het gevolg was inliggend briefje1450. - Die goeie Pannekoek!

Ik heb daarna nog een copy van mijn brief aan Wynand verzonden, met verzoek het te plaatsen, maar niet dan wanneer de kwestie met jou, onafhankelijk hiervan, geheel van de baan zou zijn, want dat hij anders jouw stuk moest plaatsen en niet het mijne. Ik heb daarna niets meer gehoord.

Vandaag ben ik met Atie en Nini naar de bioscoop geweest, zooals A. je zelf wel schrijven zal. Overigens geen nieuws - behalve dat het Perzische plaatje terug is en keurig mooi ingelijst! véél dank hiervoor.

Ik las het eerste deel van Prometheus van Carry v.B. - verdomd knap in het ensemble, ofschoon de stijl wel wat riekt naar de avondschool; toch is het Carnaval van Ter Braak eig. knapper, en bepaald superieurder van toon. Ook kernachtiger, pittiger, persoonlijker.

Hij komt Zaterdag a.s. hier. Bouws daarentegen heeft me net weer verlaten. Er schijnt voorloopig staking te zijn in de tijdschriftplannen; Bouws heeft ook een aanbieding gekregen om continentaalcorrespondent te worden van een Australisch blad (met zetel Parijs)1451 en denkt er hard over het aan te nemen. Salaris fl.800.-in de maand en nat. alle reizen vrij. Maar het genre van bestaan lokt hem eig. niet erg aan; hij is te veel ‘epicurist’ daarvoor. - Misschien gaat die tijdschrift-historie met de Hanen1452 tòch door...

Nu, beste, amuseer je en werk aan wat moois. Doe mijn beleefde, hartelijke en andere groeten ‘om je heen’, zooals Jany zegt, en als je er kans toe ziet, werp een verholen caresseerende blik voor me op Corinne. Tot ziens, of tot nader op pampier.

Je Ed.

Ik maak Donderdag - dus overmorgen - kennis met Van Overstraeten. En nogwel door toedoen van Moulaert!1453

Overigens is de moordenaar der oude boutiquières gepakt.

Et v'là. Ditmaal is er werkelijk NIETS meer.

1449In het januari-nummer van De gids besprak Greshoff A. Mussche, Nederlandsch leesboek, Gaston-Denis Périer, Nègreries en Paul Sury d'Aspremont La presse à travers les ages.
1450Niet aangetroffen.
1451Bouws, die na zijn vertrek uit Nederlands-Indië in 1924 even in Australië had gewoond, was daarna in Parijs enige tijd medewerker van de Sidney Herald.
1452Uitgeverij De Haan vermoedelijk.
1453Moulaert: niet geïdentificeerd; van Overstraeten: Belgisch communistisch parlementslid.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie