E. du Perron
aan
J. Greshoff

Brussel, 16 januari 1931

Brussel, Vrijdag.

Beste Jan,

Ik wil Bouws met genoegen over dat postje voor jou schrijven, maar schrijf je tegenwoordig Engelsch? De kwestie is n.l. dat B. in Australië destijds reeds journalist van dat blad is geweest, en dat alles in het Engelsch moet gaan. Uit het Holl. vertalen doen ze in Australië niet! eerder uit het Papouaasch....

Malraux zal nog wat beroerd zijn over het gebeurde met zijn vader.1459 Hij heeft alles moeten beredderen, en ik kreeg een brief van Pia die mij schreef: ‘M. en a été frappé autant qu'on puisse l'être’. Misschien is dat de verklaring van zijn zwijgen. - Wat Pia betreft, ik schrijf hem gelijk hiermee, maar jij kunt hem ook schrijven; zijn adres is: 9, rue Paul Bert, Colombes (Seine).

Over het stuk tegen Pom ben ik zelf nogal tevreden. Het is niet lawaaierig, maar ‘to the point’ zou Bouws zeggen, en met toch een paar dingetjes erin die hem géén plezier zullen doen.... Maar hij heeft het gewild. Ik wist wel dat het eens hiertoe zou komen.

Moet jij Prometheus lezen? Het zal je absoluut niet bevallen. Het wordt trouwens gaandeweg minder; de inleiding (van 104 pag.) is eig. het beste.

Eddy du Perron maakt het redelijk wel, voelde zich gisteren zeer opgewekt na kennismaking met den revolutionnairen heer Van Overstraeten, kreeg toen bij zijn mama eenige lepels neurasthenia te slikken (over den chauffeur en een nieuwe vrijpartij van Ina), was toen nog bij je vrouw en schoonzuster op bezoek, d.w.z. op de avond-thee, en voelt zich vandaag kwijt rijt, ol rijt, om met het exphenomeen Kelk te spreken dat nog steeds op trouwen staat.

Morgen hebben we ‘Menno’ hier. Overigens geen nieuws, - of misschien toch wel, maar dan: genuanceerd, d.w.z. mondeling.

De groeten maar weer ‘om je heen’, met immer de uitgesproken predilectie voor Kennie. Hoe maakt Arthur Jr. het tegenwoordig?

Je Ed.

Zou je Pa Arthur willen vragen of Een Zwerver verdwaald ook binnen afzienbaren tijd bij Meulenhoff uitkomt (onbevlekt door dien illustrator),1460 en of de eerste Verhalen volgen?

1459Malraux' vader pleegde zelfmoord.
1460De vierde druk van deze roman van Van Schendel verscheen bij Meulenhoff in 1931 met houtsneden van B. Essers.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie