E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 3 november 1930

Brussel, Maandag.

Beste Carel,

Veel dank voor Oosterhout (ik mag het boek zeker wel een tijdje houden? het kan mij telkens van pas komen)1353 en voor de uitknipsels uit de N.R.C. Inderdaad, die goede Vic heeft wel alles in het werk gesteld om mij wereldberoemd te maken. Ik sta diep bij hem in de schuld, geloof ik. En jij? heeft Plasschaert nu al bakzijl gehaald? Of zijn er nog geen kritieken over de tentoonstelling1354 verschenen? Al het succes wordt je toegewenscht.

Wat denk je van Balans? Zouden we heusch tot medio 1931 moeten wachten? Dat wordt voorspeld door de menschen die Nypels kennen.

Die portrettenverzameling1355 is fraai. Het boek zal het misschien nog méér zijn.

La Voie Royale van Malraux is zeer goed, voor zoover ik erover kan oordeelen, want zelfs nu - nu ik het op mijn gemak herlees - heb ik bijna voortdurend het gevoel dat hij met mij praat, wat de aandacht wel wat afleidt van handeling en hoofdpersonen. - Bovendien is het boek niet af: M. wil het gelezen hebben als een 1e deel, hij zegt zelfs: ‘een proloog’. Een idioot in Frankrijk heeft hem plagiaat verweten van Pierre Benoit! n.l. van Le Roi Lépreux, dat niets anders was dan Malraux' avontuur, waarvan Benoit gehoord had en dat snel door hem - op de gewone ‘vlotte’ wijze - was geannexeerd*. Maar afgescheiden daarvan, moet je voor de grap de 2 boeken eens lezen om te zien hoe grenzeloos stompzinnig zoo'n recensentje vermag te zijn. Hier is het heele avontuur overgebracht op een bijna metaphysisch plan. Bij Benoit is het de gewone rigolade met samenzwerende prinsessen, enz. enz. (Le Roi Lépreux is overigens een heel grappig boek om te lezen, vooral als ontspanningslectuur.)

Juffrouw Jeuke1356 schijnt afgedankt; je schijnt nu ‘te zijn’ met een klein blond Jodinnetje. Ben je geabonneerd op de natie? of is het voor een Christenmensch in Amsterdam niet meer mogelijk daarbuiten een punt te zetten? Ik leef in dikke zwartgalligheid.

Kom eens over als je lust hebt.

Nogmaals dank en met hartelijke groeten,

je Eddy

Groeten ook aanje moeder. Wat zegt die van je neigingen voor Amsterdamsch-Weensch Israël? Als ik met Jodinnen wou verkeeren ging ik naar Palestina, daar krijg je ze rasecht en uit de eerste hand. (Mevr. S. heeft niet meer gekikt na mijn verpletterend beleefd briefje!)

Gisteren voltooide ik met droeve gevoelens mijn 31e jaar. - Heden is Malraux voluit 29!

1353I.v.m. DP's plan een biografie van Saint-Just te schrijven.
1354Van 1 tot 25 november 1930 exposeerde Willink met Pycke Koch en Kor Postma bij kunsthandel P. de Boer te Amsterdam. Plasschaert was een van de vooraanstaandste kunstcritici.
1355De prospectus voor Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen.
*Benoit was toen net in Indo-China.
1356Wilma Jeuken.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie