E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 28 oktober 1930

Brussel, Dinsdag.

Beste Henri,

Mag ik nog een ex. Vrije Bladen van je hebben? (laatste nr.) Dank.

Waar blijft De Lamp van Diogenes? Is dat werk uitverkocht?

Kan je me een portret van Walschap bezorgen? Ik meen hetzelfde te hebben gezien dat op de prospectus van Bijleveld voorkomt, maar dan grooter. (Dat van Bijleveld is te klein om in Adelaïde te laten plakken.)

Wil je eens aan je zoon vragen of hij mij het nr. van Der Clercken Cronike1330 (Gron. studentenblad) kan bezorgen waarin een besprekinkje staat van Parlando. Ik las dat stukje bij Sander, die het echter noodig heeft voor zijn archief. Het grappige ervan is dat een zoo jong student het heeft over mijn ‘krommen levenswandel’. Dat kan ik voor mijn archief niet missen; doe dus je best.

En de jacht op Eline?

Wil je verder eens zien of Bringolf (Mémoires, vert. door Cendrars)1331 een Duitsch orgineel heeft?

Verder of Chatterton's werken in een goede uitgave bestaan (goed gedrukt en goed formaat)?

Voor alles DUIZEND MAAL DANK.

En met een hartelijke hand steeds je

Eddy

1332Ik breng mijn Gesprek over Slau bij Breuer om er een brochure van te maken. De pers sluit zich voor mijn openhartigheid!

1333Koop nooit een Parker-vulpen. Let eens op het resultaat van zoo'n ding bij mij! Boeh!....

1330De aflevering van 7 juni 1930, waarin Parlando ‘voortreffelijk’ genoemd werd.
1331Feu le lieutenant Bringolf, ‘traduction de Paul Budry, version de Blaise Cendrars’ (1930), naar Der Lebensroman des Leutnant Bringolf.
1332In de linkermarge.
1333Links boven de brief.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie